Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Renhållningsstyrelsen – aktuella beslut januari 2021

På renhållningsstyrelsens sammanträde den 19 januari togs bland annat upp verksamhetsplanen för Lunds renhållningsverk gällande 2021–2023.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår, finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Verksamhetsplan för 2021–2023

Verksamhetsplanen för 2021–2023 har aktiviteter under de olika fokusområden som kommunen arbetar med. Fokusområdena är Lundaborna i fokus, Smartare Lund, Organisationen Lund och Ekonomi.

Läs mer om våra fokusområden

Under året planeras bland annat att göra en geografisk genomlysning av de olika avfallssystem som används inom kommunen, en ny avfallsplan samtidigt som en strategi för fler e-tjänster ska tas fram. För att utveckla fler hållbara lösningar ska möjligheter till återbruk utredas. Aktiviteter för att renhållningsverket ska vara en attraktiv arbetsplats är bland annat att utveckla rekryteringen så att arbetsplatsen kan locka fler kvinnor att söka arbete som renhållningsarbetare. För att kvaliteten på verksamheten ska vara hög och kostnadseffektiv planeras att ta fram förslag på en ny avfallstaxa och utreda hur återvinningsstationerna kan bli tillgänglighetsanpassade.

Här finns handlingar från renhållningsstyrelsens möten

Kommande möten och ledamöter i renhållningsstyrelsen

Uppdaterad:

Dela sidan: