Länk till startsidan

Servicenämnden – aktuella beslut i december 2020

Servicenämnden behandlade vid sitt sammanträde den 9 december ett antal mindre ärenden samt fick genomgång av utredningen om en samlad måltidsorganisation, aktuella och avslutade byggprojekt samt det systematiska arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen.

Personalmåltidspris i Lunds kommun 2021

Nämnden fastställer årligen priset för kommunens personalmåltider exklusive dessert utifrån Måltidsservices genomsnittskostnad för en skollunch.

Nämnden beslöt att höja priset med 1 krona till 57 kronor (inklusive moms). Priset gäller dock inte i personalrestaurangen på kommunhuset Kristallen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete och intern kontroll

Nämnden godkände respektive redovisning samt antog handlingsplanerna för vilka områden serviceförvaltningen ska fokusera på under 2021.

Den interna kontrollplanen innehåller bland annat den nämndspecifika aktiviteten om hur kommunens vision och förhållningssätt efterlevs och hur arbetsmiljön påverkas av brist på värdegrund.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun, finns tillgängliga på webben

Här hittar du alla handlingar för servicenämnden

Kontaktuppgifter till samtliga ledamöter och ersättare i servicenämnden

Uppdaterad: