Länk till startsidan

Renhållningsstyrelsen – aktuella beslut december

På renhållningsstyrelsens sammanträde den 15 december togs bland annat upp uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och förslag till byte av det skyltsystem som används för kärlen.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.
Här hittar du alla handlingar

Nytt nationellt skyltsystem för avfall och återvinning

Ett nytt nationellt skyltsystem för avfall och återvinning har tagits fram av branschorganisationen Avfall Sverige. Skyltsystemet har arbetats fram tillsammans med andra parter som till exempel Förpacknings- och tidningsinsamlingen som spridet det till sina medlemmar. Skyltsystemet bygger på ikoner som kommer att användas både på förpackningen och på skyltar vid sopkärlen. Detta kommer att ge ett enhetligt skyltsystem som underlättar att göra rätt för den som ska sortera sitt avfall. Kostnader för att byta skyltsystem kan dock bli stora. I Lund finns ca 51 000 kärl där byte behöver göras. För att genomföra bytet med rimliga kostnader beslutade renhållningsstyrelsen att införa skyltsystemet successivt under fem år.

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Lunds kommun genomför varje år en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. I uppföljningen deltar medarbetare, chefer och skyddsombud. Resultatet för Lunds renhållningsverk visar att det blivit mycket bättre jämfört med föregående år. Uppföljningen visar att det systematiska arbetsmiljöarbetet nu är en naturlig del i den dagliga verksamheten. Alla som deltagit i uppföljningen, tycker även att medarbetare och skyddsombud har möjlighet att delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Samtliga medarbetare känner till arbetsmiljöpolicyn och tycker att riskbedömningar görs. Förslag till handlingsplan för 2021 tar bland annat upp att fortsätta arbetet med att göra det systematiska arbetsmiljöarbetet till en naturlig del i den dagliga verksamheten. I det ingår att fortsätta höja kunskapen hos alla medarbetare om arbetsmiljöarbetet och göra samarbetet mellan skyddsombud och arbetsledning starkare.
Renhållningsstyrelsen godkände uppföljningen och beslutade om den föreslagna handlingsplanen.

Här finns handlingar från renhållningsstyrelsens möte

Kommande möten och ledamöter i renhållningsstyrelsen

Uppdaterad: