Länk till startsidan

Renhållningsstyrelsen – aktuella beslut november 2020

På renhållningsstyrelsens sammanträde den 17 november togs bland annat upp uppföljning och månadsrapport för oktober.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår, finns tillgängliga här på webben.

Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat.

Uppföljning och månadsrapport november månad

Uppföljningen för oktober månad visar på en fortsatt stark innovationskultur med 19 utvecklingsprojekt som pågår. Renhållningsverket var även representerat i 3 av de 5 projekt som var med i kommunens innovationsvecka. Kundnöjdhet, i form av ”Nöjd Kund Index – NKI”, kommer att mätas under november. Kundtjänst arbetar med att få ner svarstider till kund.

Resultatet för perioden januari–oktober uppgick till -3,4 miljoner kronor. Här märks bland annat att pandemin har skapat utökade kostnader på ca 1 miljon kronor samtidigt som det gett minskade intäkter på ca 500 000 kronor. Under året har även en skatt införts på förbränning av restavfall. Detta har gett högre kostnader än vad som var budgeterat. En granskning av kostnader för resterande del av 2020 visar att resultatet för hela året beräknas till -500 000 kronor.

Här finns fler handlingar från renhållningsstyrelsen

Kommande möten och ledamöter i renhållningsstyrelsen

Uppdaterad: