Länk till startsidan

Renhållningsstyrelsen – aktuella beslut oktober 2020

Renhållningsstyrelsen fattade under sitt möte beslut om nyinvestering i en tvättanläggning för renhållningsverkets fordon på grund av en olycka i tvätthallen.

Alla sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat.

Här hittar du alla handlingar

Nyinvestering i tvättanläggning för renhållningsverkets fordon på grund av olycka i tvätthallen

Renhållningsstyrelsen fattade beslut om att investera i en ny tvättanläggning för renhållningsverkets fordon. En incident under sommaren i renhållningsverkets tvätthall, ledde till att tvättmaskinen för fordonen har fått demonteras på grund av skador. Tvättmaskinen installerades 2012. En reparation skulle uppgå till 650 000 kronor, men på grund av maskinens ålder kan inget serviceavtal tecknas. Sedan tvättmaskinens installation har utvecklingen på tvättmaskinr gått framåt. En modern anläggning kan ge lägre miljöpåverkan och lägre kostnader för service och reparation. Därför föreslogs en nyinvestering av en tvättanläggning till en kostnad av 1,7 miljoner kronor. Med avskrivningstiden på 12 år blir årskostnaden 142 000 kronor.

Alla sammanträdeshandlingar till tidigare sammanträden finns här

Sammanträdestider för renhållningsstyrelsen under 2020 finns här

Uppdaterad: