Länk till startsidan

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i oktober 2020

Andelen elever som tog examen på nationellt gymnasieprogram på Lunds kommuns gymnasieskolor minskade marginellt jämfört med förra året. Detta gäller även den genomsnittliga betygspoängen. Andelen elever som går vidare till arbete eller studier efter avslutad utbildning ökar. Detta visar den sammanställning som presenterades i utbildningsnämnden 14 oktober.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun, finns tillgängliga på webben via lund.se/handlingar.

Här hittar du alla handlingar

Årlig statistik över examen och betyg

Utbildningsnämnden får årligen i oktober statistik över examen och betyg för eleverna inom förvaltningen, samt statistik gällande i vilken utsträckning gymnasieeleverna gått vidare till arbete och studier två år efter fullföljd utbildning. Ett av utbildningsnämndens utvecklingsområden är att förbättra arbetet med att ge alla elever, utifrån varje elevs förutsättningar, möjlighet att fullfölja sin utbildning och komma vidare till arbete eller fortsatta studier.

Andelen elever som tog examen på nationellt gymnasieprogram på Lunds kommuns gymnasieskolor minskade marginellt jämfört med förra året. Minskningen var större på yrkesprogram än högskoleförberedande program. Minskningen var även större bland pojkar än bland flickor. 96,7 procent av eleverna som gick ut högskoleförberedande program i våras tog examen, jämfört med 97,1 procent läsåret 2018/2019. På yrkesprogrammen var det 88,8 procent som tog examen, jämfört med 90,5 procent läsåret 2018/2019.

Samma marginella sänkning kan observeras på den genomsnittliga betygspoängen. Det gäller både yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen. Den 10 december publicerar Skolverket riksgenomsnittet för gymnasieskolans betygsstatistik avseende läsåret 2019/2020.

Andel avgångselever vid yrkesprogram med grundläggande behörighet för högskolestudier har ökat från 2019: 28,6 procent till 31,4 procent.

Andelen elever som går vidare till arbete eller studier efter avslutad utbildning ökar. 84,4 procent av eleverna på Lunds kommuns gymnasieskolor arbetar eller studerar två år efter fullföljd gymnasieutbildning, jämfört med 77,1 procent förra året. Detta gäller elever i de kommunala gymnasieskolorna, oavsett hemkommun.

Andel elever som nått kunskapskraven i modersmålsämnet i årskurs 9 har ökat över tiden, men minskat marginellt jämfört med förra läsåret från 97 till 96 procent. I modermålskurserna på gymnasiet blev samtliga elever godkända. Vid ISLK, International School of Lund Katedralskolan, nådde 95 procent av eleverna i årskurs 9 målen för IB-programmet, jämfört med 93 procent föregående läsår. Elevgruppen är liten (drygt 40 elever per år i årskurs 9); 5 procent motsvarar ett par elever.

Här finns fler handlingar från utbildningsnämndens möte den 14 oktober 2020

Kommande möten och ledamöter i utbildningsnämnden

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun, finns tillgängliga här på webben

Uppdaterad: