Länk till startsidan

Servicenämnden – aktuellt i oktober 2020

Servicenämnden fattade vid sitt sammanträde den 14 oktober inga avgörande beslut. Fokus låg denna gång istället på information.

Nämnden fick bland annat information om:

  • resultatet av serviceförvaltningens medarbetarundersökning, som även denna gång hade ett bra resultat
  • ekonomisk lägesrapport/prognos
  • lägesrapport från serviceförvaltningens bostadsavdelning, som förser Lunds kommun med boenden för framför allt sociala ändamål
  • lägesrapport från bygget av Hedda Anderssongymnasiet och nya Svaneskolan
  • lägesrapport från Lundafastigheters byggprojektavdelning: klart med ny projektchef, klart med nya ramavtal med mera

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun, finns tillgängliga på webben

Här hittar du alla handlingar för servicenämnden

Kontaktuppgifter till samtliga ledamöter och ersättare i servicenämnden

Uppdaterad: