Länk till startsidan

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i september 2020

Utbildningsnämnden fick under nämndmötet en redovisning av den preliminära slutantagningen till gymnasiet. Antagningen avslutades 15 september. En detaljerad antagningsrapport och analys redovisas i oktober.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns tillgängliga på webben via lund.se/handlingar.

Här hittar du alla handlingar:

https://www.lund.se/handlingar

Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Lunds kommun

Det är totalt 3642 personer som har gjort ett förstahandsval till gymnasieskola eller gymnasiesärskola i Lunds kommun inför hösten 2020. Detta innefattar sökande från kommunerna inom samverkansområdet. Det är något färre antal sökande än 2019. Antalet sökande innefattar inte introduktionsprogrammet.

Lägre rangordnade val till Lunds gymnasieskolor finns inte med i översikten.

2624 elever har gjort ett förstahandsval till de kommunala gymnasieskolorna och 1018 till friskolor i Lunds kommun. 2897 (80%) av de som har gjort ett förstahandsval till ett nationellt program, har gjort det till ett högskoleförberedande program och 745 personer (20%) till ett yrkesprogram.

Totalt har 3282 elever blivit antagna till gymnasieskolorna i Lund, varav 2274 till en kommunal gymnasieskola och 1008 till en fristående skola. 80% av dessa har blivit antagna till sitt förstahandsval, vilket innefattar både val av program och skola.

Totalt 1455 elever som är folkbokförda i Lunds kommun har gjort ett förstahandsval till gymnasieskolor i Lunds kommun varav 1032 har sökt till kommunal gymnasieskola och 190 till friskolorna i Lund. 153 elever har sökt sig till andra kommuner inom samverkansområdet.

Av samma elever har 1313 blivit antagna till sitt förstahandsval, varav 731 till en kommunal gymnasieskola och 190 till en friskola i Lund.

98 elever har inte fått någon plats på gymnasieskolorna i Lunds kommun, vilket är 25 färre än förra året. Majoriteten av dessa har lämnat återbud och påbörjar studier någon annanstans. De som avbrutit sina studier kommer att fångas av det kommunala aktivitetsansvaret. Även om antagningen avslutades 15 september fortsätter arbetet. Gymnasieskolorna tar över antagningen och om det är möjligt fyller upp lediga platser.

Här finns fler handlingar från Utbildningsnämndens möte

Kommande möten och ledamöter i utbildningsnämnden

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du möteshandlingar: https://www.lund.se/handlingar

Uppdaterad: