Länk till startsidan

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i september 2020

Under torsdagens möte beslutade byggnadsnämnden bland annat att ge klartecken för flera stadsutvecklingsprojekt, bland annat ett vid centralstationen i Lund. Man tog också ställning till flera nya gatu- och kvartersnamn och beslutade att ett förslag till parkeringsstrategi ska skickas ut på remiss.

Här hittar du alla sammanträdeshandlingar

Flera namnbeslut inom Råbylund

Nämnden beslutade flera namn på Råbylund. Inom den nyligen antagna detaljplanen för västra delen av Råbylund knyter namnen an till den planerade kanalen och till de mytologiska namn som tidigare beslutats öster om det nya området. Kvarteren och torget norr om Råbylundsvägen blir porten till området med den genomgående kanalen. Där beslutade nämnden namnen Kanalporten, Kanaltorget och Arkaden. Andra beslutade namn i området blev bland annat Kanalgatan och Meandervägen.

Nämnden beslutade även två gatunamn inom kvarteret Pilgrimen på östra Råbylund. Kvartersnamnet, Pilgrimen, gav inspiration till gatunamnen som namnges efter två nordiska helgon, Magnhild av Fulltofta och Heliga Birgitta. De beslutade namnen är Heliga Birgittas gata och Sankta Magnhilds väg.

Parkeringsstrategi på remissrunda

Ett förslag till ny parkeringsstrategi kommer att skickas ut på remiss till bland annat handelsföreningen och kommunala nämnder. I förslaget står bland annat att antalet bilparkeringsplatser i stadskärnan ska vara oförändrat och att bilplatser på torg och gator är särskilt viktiga för äldre och personer med funktionsnedsättning. I större stadsutvecklingsprojekt ska bilparkering i första hand ordnas i parkeringshus eller annan samlad parkering. Förslaget lyfter också fram att det ska vara möjligt att ladda elfordon i parkeringshusen, att det ska anordnas fler pendlarparkeringar för både cyklister och bilister och att det behövs fler cykelplatser i stadskärnan.

Remissinstanserna har nu ungefär två månader på sig att lämna sina synpunkter, sedan kommer stadsbyggnadskontoret arbeta vidare med förslaget innan byggnadsnämnden och kommunfullmäktige beslutar om strategin.

Mer forskning och kontor vid Brunnshögs entré

Nämnden beslutade att stadsbyggnadskontoret ska ta fram en ny detaljplan för området mellan motorvägen E22, Solbjersvägen och Odarslövsvägen. Området som ägs av Lunds kommun och Fastighets Ab Briggen och är cirka 3 hektar stort beräknas kunna bli arbetsplats åt över tusen personer.

Axis Communications vill utöka sin verksamhet inom området med cirka 8 000 kvm byggrätt för logistik, kontor och utveckling. Intresset för att etablera kontor och verksamheter har successivt ökat i Brunnshög. För att möta efterfrågan samt ge tillfälle för större etableringar av kontor, verksamheter och lätt industri inom Brunnshög detaljplaneläggs en större yta än den Axis efterfrågar.

Grönt ljus för tre detaljplaner

Byggnadsnämnden antog under torsdagen två nya detaljplaner och godkände en tredje som ska vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Nämnden beslutade att anta en ny detaljplan för kvarteret Posthornet vid Lunds centralstation. Därmed blir det möjligt att bygga fler arbetsplatser där, istället för bostäder som från början var tanken för kvarteret. Planen tillåter 3–5 kontorsvåningar, förutom det nordöstra hörnet som går upp i 7 våningar. I bottenvåningen blir det plats för butiker eller restaurang.

En ny detaljplan gör det möjligt för LKF att bygga nytt på väster i Lund. Området kan förtätas med 140 nya bostäder, i tre till sex våningar, och ett nytt litet stadsdelscentrum. Planområdet ligger vid Örnvägens slut, söder om Fågelparken. Den antagna planen att de lokaler och parkeringshuset som i dag finns där rivs och ersätts med nya bostäder. Samtidigt kan också Örnvägen byggas om så att det blir en separat gång- och cykelbana längs sträckan förbi området.

Slutligen godkände också nämnden en detaljplan som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut. Det handlar om en plan som gör det möjligt för Trafikverket att bygga om trafikplats Lund södra och bredda E22:an mellan trafikplats Lund södra och Råby. Syftet med ombyggnationen är att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten.

Uppdaterad: