Länk till startsidan

Tekniska nämnden – aktuella beslut i september 2020

Nämnden hanterade två Lundaförslag och gav klartecken för att sätta igång tre nya parkprojekt. Ett förslag om åtgärder för att öka trafiksäkerheten på Byggmästaregatan godkändes och nämnden tog även beslut om att sälja mark för radhuslokaler på Hasslanda verksamhetsområde.

Här finns samtliga sammanträdeshandlingar

Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Lundaförslag om utegym och hinderbana

Utomhusträning är populärt och tekniska nämnden får ofta in önskemål om olika former av anläggningar. På dagens möte hanterades ett förslag om utegym på Gunnesbo/Nöbbelöv och ett om hinderbana i Stångby.

Det finns 12 offentliga utegym i Lunds kommun, ytterligare 6 är planerade och det finns förslag på fler. Samtliga förslag, inklusive det aktuella förslaget för Gunnesbo/Nöbbelöv, tas med i den plan för lek- och aktivitetsytor som ska redovisas för nämnden våren 2021. Lundaförslaget om en hinderbana i Stångby hänvisas till pågående planering av Stångby stadsdelspark, som beräknas vara färdigbyggd 2022. Här planeras bland annat utegym, planer för boule, beachvolley och beachhandboll samt motionsstråk.

Tunaparken ska byggas om

Tunaparken i östra Lund är i stort behov av upprustning. Nämndens beslut innebär klartecken för att handla upp en entreprenad som ska bygga om parkens gångsystem, lekplats, idrottsplan, utrustning och vegetationsytor. Projektet innehåller även åtgärder för dagvattenhantering. Arbetet beräknas starta under hösten och slutföras under 2021.

Trekanten i Dalby ska byggas om

Trekanten är en liten sekelskiftespark i centrala Dalby, intill busstationen. Parken ska efter nämndens beslut utvecklas och bli både grönare och mer trivsam. Ombyggnaden sker under hösten.

TRASIG LÄNK: Mer information om Trekanten

Start för Tegelbruksparken i Dalby

Nya Tegelbruksparken anläggs mellan de äldre östra delarna av Dalby och det nya bostadsområdet Påskagänget. Delar av området har använts som soptipp kring 1940–1970 och marken har därför först sanerats. Tegelbruksparken kommer att inbjuda till både aktivitet och lugn med bland annat promenadstigar och lekplats, men får också en viktig funktion för dagvattenhantering. Nästa steg är upphandling av byggentreprenad.

TRASIG LÄNK: Mer information om Tegelbruksparken

Bättre trafiksäkerhet på Byggmästaregatan

Nämnden godkände ett förslag om åtgärder för ökad trafiksäkerhet längs Byggmästaregatan i centrala Lund, sträckan Bryggaregatan–Landstingsgatan, och gav tekniska förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med planeringen. Åtgärderna ingår i kommunens åtagande inom ramen för Sverigeförhandlingen och måste genomföras senast 2021 för att få ta del av statlig medfinansiering.

Hasslanda först i Lund med radhuslokaler för företag

Beslut om markförsäljning på Hasslanda, fastigheten Stora Råby 32:24, innebär att Lund inför ett helt nytt koncept för verksamhetslokaler. Radhuslokalerna ska hyras ut till företag på samma sätt som i en bostadsrättsförening, och kan till exempel passa nystartade eller andra mindre företag som ännu inte har möjlighet att köpa en egen tomt för att bygga nytt eller kanske har svårt att hitta en lämplig lokal på lokalhyresmarknaden. På Hasslanda planeras 16 radhuslokaler i totalt tre byggnader.

Uppdaterad: