Länk till startsidan

Barn- och skolnämnden – aktuella beslut i augusti

Lokalplaneringsdag, lokalförändring gällande Welins förskola och utnämnande av nytt datskyddsombud för barn- och skolnämnden. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 26 augusti.

Beslutsunderlag i alla ärenden från sammanträdet finns att ta del av här. Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat.

Här följer kort information om ett urval av ärendena från nämndens sammanträde.

Lokalförändring Welins förskola

Barn- och skolnämnden beslutade att avveckla Welins förskola och erbjuda barnen plats på Häckeberga förskola. Beslutet är taget efter genomfört arbete gällande lokalförändringsprocess, där dialog förts med vårdnadshavare och personal.

Utnämnande av nytt dataskyddsombud för barn- och skolnämnden

Barn- och skolnämnden tog beslut att entlediga nuvarande dataskyddsombudsmannen och från och med den 1 september 2020 utse Security Solution Scandinavia AB till dataskyddsombud.

Uppdaterad: