Länk till startsidan

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i augusti

Ett förslag för hur centrum i Genarp kan utvecklas med över hundra nya bostäder är redo för samråd. Byggnadsnämnden fattade under torsdagen även beslut om bland annat namnet Arenastaden och om nya bostäder även i Södra Sandby och i norra Lund. Här kan du läsa ett urval av nämndens ärenden.

Här hittar du alla handlingar

Arenastaden samlar Lunds arenor

Området med Lunds arenor har fått ett gemensamt platsnamn. Över 340 namnförslag kom in från Lundaborna under vårens namnutmaning, varav 175 var unika. Nu har byggnadsnämnden beslutat att namnförslaget Arenastaden blir platsnamnet för området.

Mer om platsnamnet Arenastaden

Under nämnden beslutades även gatunamnet Hansagatan för en kvartersgata på Linero. Namntemat i området är båttyper och kända båtnamn från vikingatiden och medeltiden.

Ny framtid för centrum i Genarp

Centrum i Genarp kan få 120 nya bostäder och ett torg omringat av butiker och kaféer. Byggnadsnämnden beslutade om samråd för planprogrammet som visar hur Genarp kan utvecklas. Från 2016 till 2017 drev kommunen utvecklingsprojektet Fokus Genarp, där många Genarpsbor deltog. Planprogrammet har utgått från rapporten från Fokus Genarp och presenterar en samlad idé för utvecklingen av ett centrum i Genarp.

Förslaget tar hänsyn till det befintliga, men föreslår samtidigt nya tillskott för att Genarp ska fortsätta att utvecklas och vara en attraktiv plats. Samrådsperioden börjar den 14 september.

Mer om planprogrammet för Genarp

60 nya bostäder i norra Lund

Byggnadsnämnden har godkänt en detaljplan för nya bostadshus vid Häradsvägen i norra Lund, granne med Tolvmannaparken. Tanken är att det ska bli radhus och flerbostadshus, som mest fem våningar. En del av parken kommer att bebyggas, och för de pengar kommunen får när marken säljs blir det möjligt att rusta upp den resterade delen av parken. Den scoutförening som tidigare fanns på platsen bedriver numera sin verksamhet i Borgareparken på Norra Fäladen. Nu återstår det för kommunfullmäktige att ta ställning till planförslaget, preliminärt i oktober.

Klartecken för grönt bostadsområde i Södra Sandby

Ett nytt bostadsområde har nu fått klartecken av byggnadsnämnden genom att nämnden antagit en ny detaljplan. Ungefär 235 bostäder i radhus och flerbostadshus kan det bli. Radhusen kan byggas i 1,5–2,5 våningar och flerbostadshusen upp till fyra våningar. Dessutom görs plats för ett mindre gruppboende i två våningar. Tanken är att det ska bli bostadskvarter med mycket grönska, som också erbjuder utblick mot landskapet runt omkring. Området har en lutning som gör att det kommer att få en lätt terrassering, där också dagvattenhantering integreras för att se till att det inte blir för blött i området.

Här hittar du möteshandlingar till alla nämnder

Uppdaterad: