Länk till startsidan

Socialnämnden – aktuella beslut i korthet juni 2020

Ansökan till Länsstyrelsen om medel till nyanlända barn i hemlöshet är ett av de ärenden som socialnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 10 juni. Här kan du läsa en sammanfattning av detta ärende.

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Ansökan till Länsstyrelsen om medel till nyanlända barn i hemlöshet

Socialnämnden i Lund ska i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen ansöka om utvecklingsmedel från Länsstyrelsen för verksamhet som bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna, så kallade § 37-medel. Ansökan gäller 836 000 kronor för perioden september 2020 till augusti 2021 för stöd till nyanlända barn i hemlöshet.

Pengarna är tänkta att finansiera två halvtidstjänster för socialsekreterare och fritidsledare som ska arbeta för att utifrån ett barnrättsperspektiv förbättra levnadsvillkoren för de barn som tillsammans med sina familjer anvisats ett akut, tillfälligt boende. Insatsen medför inga övriga kostnader utöver de ansökta projektmedlen. Socialnämnden beslutade att ställa sig bakom ansökan.

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar.

Kommande möten och ledamöter i socialnämnden.

Uppdaterad: