Länk till startsidan

Renhållningsstyrelsen – aktuella beslut i korthet juni 2020

På renhållningsstyrelsens sista möte före sommaren togs frågan upp om ett digitalt låssystem samt en utvärdering av användning av matavfallspåsar till frukt och grönt i livsmedelsbutik.

Beslutsunderlag i alla ärenden från sammanträdet finns att ta del av här.

Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat.

Digitalt låssystem

Lunds Renhållningsverk har tillsammans med LKF testat ett digitalt låssystem under drygt ett år. Detta då renhållningsverket har en omfattande nyckelhantering för att komma in på gårdar och miljöhus. Hanteringen av nycklar tar mycket tid och är ineffektiv med dess stora nyckelknippor. Ett digitalt nyckelsystem, som nu provats, kan möjliggöra att en och samma nyckel används överallt. Projektet som nu har genomförts visar att systemet fungerar bra. Kostnaden för att införa systemet är dock stor och därför vill renhållningsverket fortsätta att utreda hur hanteringen av nycklar och lås ska ske.

Utvärdering av användning av matavfallspåsar till frukt och grönt i livsmedelsbutik

Tillsammans med fem livsmedelsbutiker har renhållningsverket provat att ha matavfallspåsar i frukt och grönsaksdisken istället för plastpåsar. Kunderna har reagerat positivt på att bära hem varorna i en papperspåse för att sedan använda den till matavfall. Trenden visar att allt fler butiker väljer att tillhandahålla en papperspåse istället för en plastpåse. Samtidigt framkommer att det är oklart med hur kostnaden för matavfallspåsen ska fördelas mellan butik och avfallskollektivet. Butikerna vill även hellre ha en påse med sitt eget tryck på. Projektet avslutas därför och renhållningsverket kommer istället att ha en dialog för att säkra att butikernas papperspåsar även kommer att fungera för matavfall.

Samtliga sammanträdeshandlingar till tidigare sammanträden finns här

Sammanträdestider för renhållningsstyrelsen under 2020 finns här

Uppdaterad: