Länk till startsidan

Servicenämnden - aktuella beslut i korthet juni 2020

Mer pengar till Lunds stadshall och kommungemensam standard för lokalvård. Det var några av ärendena som servicenämnden fattade beslut om den tredje juni. Här kan du läsa ett urval av sammanträdets beslut.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Mer pengar till Lunds stadshall

Det närmar sig byggstart för projektet att lyfta Lunds stadshall till ett levande kulturhus, men det står nu klart att det kommer att behövas ytterligare medel, utöver den beviljade investeringsbudgeten på 155 miljoner kronor, för att förverkliga konceptet. Det handlar bland annat om extra kostnader utifrån nya krav för brandsäkerhet, installationer för ventilation med mera, sessionssalens utformning samt friköp av ytterligare parkeringsplatser i Stadshallens garage.

Därför föreslår nu servicenämnden att kommunstyrelsen ska utöka investeringsramen med 39 miljoner kronor samt bevilja ett anslag om 15 miljoner kronor till kultur- och fritidsnämndens budget för inventarier samt teknik för ljud, ljus och bild.

Kommungemensam standard för lokalvård

I Lunds kommun utförs lokalvård av flertalet olika aktörer. Det finns idag ingen gemensam standard för hur lokalvård ska utföras i kommunens lokaler. För att kunna ställa krav och följa upp utförandet på ett bra sätt krävs en god kompetens inom området. Servicenämnden har lyft en önskan om en lokalvårdsstandard för de olika lokaltyperna och ytskikten inom kommunen, och föreslår en utredning av en sådan standard. Genom en kommungemensam lokalvårdsstandard ser serviceförvaltningen en stor möjlighet att hålla en bra lokalvårdsnivå för god livslängd på ytskikt, liksom säkerställa ett utförande som följer exempelvis miljöförvaltningens riktlinjer och LundaEko.

Här hittar du ledamöter och kommande möten i servicenämnden

Uppdaterad: