Länk till startsidan

Kommunfullmäktige – aktuella beslut i korthet maj 2020

Avgift för sophanteringen på Brunnshög var ett av ärendena på kommunfullmäktiges sammanträde i maj. En mängd interpellationer och motioner avhandlades också.

Så här kan du ta del av kommunfullmäktiges möten

Samtliga handlingar, protokoll och tjänsteskrivelser finns på lund.se/handlingar.

Avgift sophantering Brunnshög

Avfallshanteringen på Brunnshög ska enligt plan skötas genom ett stationärt sopsugssystem. Sopsugssystemet ska helt finansieras genom anslutningsavgifter. Beslutad anslutningsavgift har visat sig vara för låg och kommunfullmäktige har därför beslutat att avgiften för Brunnshögs sopsugssystem fastställs till 25 000 kronor per lägenhet.

Uppdaterad: