Länk till startsidan

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i maj 2020

Yttrande över ansökningar om utökning av utbildningar från fristående gymnasieskolor och information med anledning av Hedda Anderssongymnasiets flytt till gamla tingshuset var några av ärendena som togs upp på utbildningsnämndens sammanträde i maj.

Här hittar du alla handlingar.

Ytterligare friskolor utökar sitt utbud i Lunds kommun

Utbildningsnämnden beslutade att godkänna Flyinge AB om utökning av sin gymnasieskola Hippologigymnasiet. Utökningen avser tre program, samhällsvetenskapsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och ett yrkesförberedande program, internationell hästskötare mot närliggande naturbruksprogrammet. Sveriges Ridgymnasium har ansökt om en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Sveriges Ridgymnasium Flyinge i Lunds kommun. Utökningen avser Naturbruksprogrammet med inriktning hästhållning. Även denna ansökan godkändes av utbildningsnämnden.

När en aktör vill öppna en ny friskola eller utöka sin verksamhet skickas ansökan till Skolinspektionen. Kommunen ifråga har alltid möjlighet att yttra sig. Yttrandet innehåller en konsekvensbeskrivning av vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå om den fristående skolan startar eller utökar sin verksamhet.

Hedda Anderssongymnasiet flyttar till gamla tingshuset

Hedda Anderssongymnasiets rektor, Malin Dahlgren informerar utbildningsnämnden om skolans nya lokaler i gamla tingshuset på Byggmästargatan 2 i Lund. Skolan flyttar in i juni och kommer vara kvar i lokalerna tre år tills den nya skolbyggnaden på Svanegatan är klar. Det har varit ett gott samarbete mellan personalen. Huset, tillsammans med paviljonger, kommer ha 22 stora salar. Man tittar även på olika lärmiljöer till olika program. Gamla hörsalen kommer till exempel öronmärkas till elever som läser juridikkurser där de kan genomföra rättegångsspel. Hörsalen kommer även fungera som samlingssal. Man planerar även för en företagsarena till ekonomerna och labbsalar till naturvetarna och teknikerna. Bibliotek och lässalar förbereds. Lokalerna rymmer maximalt 700 elever.

Här finns fler handlingar från utbildningsnämndens möte.

Sammanträdestider och ledamöter i utbildningsnämnden hittar du här.

Samtliga sammanträdeshandlingar som kallelser, beslutsunderlag och protokoll till utbildningsnämndens möten finns tillgängliga här.

Protokollet från det senaste sammanträdet publiceras så snart det är justerat.

Uppdaterad: