Länk till startsidan

Tekniska nämnden - aktuella beslut i maj 2020

Planeringen för cykelväg Stångby-Håstad avbryts på grund av kraftigt ökade kostnader och tekniska nämnden fortsätter att köpa till kollektivtrafik och underlätta för boende i delar av kommunen. Tekniska nämnden den 13 maj gav även klartecken för att bygga färdigt gatorna på delar av Södra Råbylund och för att sälja en tomt på verksamhetsområdet Hasslanda. Nämnden yttrade sig också över en motion om cykelvänlig arbetsplats.

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på
https://moten.lund.se/committees/tekniska-namnden

Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Planering för cykelväg Stångby-Håstad avbryts

Lunds kommun och Trafikverket har sedan tidigare ett avtal om att dela på kostnaden för att bygga en 3,5 km lång cykelväg längs väg 936 mellan Stångby och Håstad. Tekniska nämnden beslutade idag att avbryta projektet eftersom den beräknade kostnaden ökat kraftigt.

Sträckan Stångby-Håstad ingår i den regionala Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 för utbyggnad 2021-2023. Tekniska nämnden är positiv till cykelvägen som gör det möjligt att gå och cykla trafiksäkert mellan de båda orterna. Enligt ett tidigare avtal med Trafikverket beräknades cykelvägen kosta 10-15 miljoner, varav Lunds kommun skulle betala hälften. Enligt Trafikverkets nya beräkningar blir kostnaden istället 34,1 miljoner, vilket innebär att kommunens del ökar från 5-7 till ca 17 miljoner. Eftersom både den beräknade kostnaden och principen om att kommunen ska betala halva summan ligger kvar efter vårens omförhandlingar med Trafikverket och Region Skåne beslutade tekniska nämnden att avbryta projektet och även ge förvaltningen ett uppdrag att redovisa samtliga medfinansieringsavtal med Trafikverket.

Oförändrad nivå på tillköp i kollektivtrafiken

Lunds kommun gör så kallat tillköp till Skånetrafikens kollektivtrafik för att öka servicen till boende på landsbygden eller i områden där boende efterfrågar tätare turer. Tekniska nämnden beslutade att tillköpet för 2021 ska ligga på samma nivå som 2020.

Tillköp kan göras i dels i närtrafik och på regionala busslinjer. Närtrafik gör det möjligt att resa till närmaste större ort i områden utan ordinarie busslinjer, och tillköp för regionala busslinjer görs för att öka turtätheten på en befintlig linje. Trafiken är efterfrågestyrd, det vill säga att turerna utförs endast efter beställning, och ofta med taxi.

Kommunens tillköp för närtrafik 2021 gäller som tidigare området Stångby-Håstad-Svenstorp och Odarslöv. I regiontrafiken fortsätter kommunen med tillköp på fyra linjer: linje 108 Odarslöv-Lund, 161 Torna Hällestad-Dalby, 162 Genarp-Dalby samt linje 175 S.Sandby-Dalby.

Enligt ett tidigare beslut beställs även tillköp på tidigare linje 21 till Vallkärra/Stångby. Denna trafik hanteras i en separat överenskommelse eftersom den är på prov under ett år.

Gatorna byggs färdigt i Södra Råbylund 1 och 2

Det nya bostadsområdet Södra Råbylund växer fram i tre etapper. Alla bostäder i etapp 1 och 2 är nu klara, byggtrafiken har upphört och tekniska nämnden tog beslut om att gatorna i området kan göras färdiga.

Entreprenaden startar direkt efter tekniska nämndens beslut om igångsättningstillstånd och gatorna beräknas vara klara oktober 2020.

Försäljning av tomt på verksamhetsområdet Hasslanda

Nämnden beslutade att föreslå till kommunstyrelsen att sälja en tomt på verksamhetsområdet Hasslanda till företaget Folkes Biluthyrning som vill flytta och utveckla sin nuvarande verksamhet på Västerbro.

Enligt tekniska förvaltningens rutin arrenderas marken ut till köparen under ca ett år och säljs först när bottenplatta eller motsvarande konstruktion är klar. Köpeskillingen för tomten Senapskålen 1 är 7 154 400 kronor, och eftersom försäljningsvärdet överstiger fem miljoner kronor fattas det slutliga beslutet av kommunstyrelsen.

Motion om cykelvänlig arbetsplats i Lunds kommun

Nämnden ställer sig positiv till förslaget i en motion, det vill säga ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige, om att Lunds kommun ska delta i kvalitetsmätningen ”Cykelvänlig arbetsplats”.

Cykelvänlig arbetsplats är en kvalitetsmätning av hur förhållandena är på arbetsplatsen för de som cyklar till arbetet eller i tjänsten. Ett antal kriterier bedöms, bland annat parkering och andra faciliteter, tjänstecyklar, organisation och på vilka sätt cyklingen uppmuntras. Arbetsplatsen får en indikation på hur nuläget ser ut och förslag på vilka åtgärder man kan göra för att bli ännu mer cykelvänlig. Cykelvänlig arbetsplats genomfördes för första gången i Lunds kommun 2019, och ett tiotal externa arbetsplatser deltog. Arrangemanget avslutades med att den mest cykelvänliga arbetsplatsen korades och den bästa cykelinnovationen prisades.

Tekniska förvaltningen medverkar gärna i framtagande och genomförande av en plan för cykelvänliga arbetsplatser inom organisationen Lunds kommun. Förvaltningens yttrande skickas vidare till kommunstyrelsen och för slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige.

Uppdaterad: