Länk till startsidan

Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut i april 2020

Vård- och omsorgsförvaltningens åtgärder i samband med covid-19 och Ekonomi- och verksamhetsplan 2021-2023. Det är några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 29 april. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa.

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar. Det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Vård- och omsorgsförvaltningens information till nämnden om covid-19

Förvaltningen informerade nämnden om de åtgärder som vidtagits sedan senaste nämndsmötet i samband med hanteringen av coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Remissvar - Ekonomi- och verksamhetsplan 2021-2023

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att godkänna förvaltningens remissvar på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till ekonomi och verksamhetsplan för åren 2021-2023 med budget för 2021.

Budgetförslaget innebär ett kommunbidrag på 2 176,9 miljoner kronor, vilket är en ökning med 7,7 % eller 156 miljoner kronor jämfört med nämndens budgetram för 2020.

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar.

Kommande möten och ledamöter i vård- och omsorgsnämnden .

Uppdaterad: