Länk till startsidan

Kommunstyrelsen- extrainsatt sammanträde april 2020

Ytterligare åtgärder för att stödja företag och föreningar till följd av covid-19 och stängning av Stadsparken siste april. Ja, det var de ärenden som beslutades under kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde den 23 april.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar

Ytterligare åtgärder för företag och föreningar

I mars beslutades om en rad insatser för att stärka det lokala näringslivet i samband med coronapandemin. Kommunstyrelsen har nu beslutat om ett antal ytterligare åtgärder för att ytterligare minska effekterna av coronakrisen som slår hårt mot företagare, föreningsliv och näringsidkare i kommunen. Åtgärderna som kommunstyrelsen beslutat om är:

  • Kommunkontoret får i uppdrag att i samarbete med berörda förvaltningar kontakta hotell och andra utsatta branscher med tillfälligt övertalig personal, om att möjliggöra vikariat för tjänstledig och friställd personal.
  • Berörda nämnder och kommunala bolag får i uppdrag att under perioden 1 april 2020 till och med 30 juni 2020 efter en individuell prövning ge hyresnedsättning med 50% för de näringsidkare inom krisdrabbade branscher som hyr lokaler av kommunen. Prövning ska ske utifrån affärsmässiga principer.
  • Servicenämnden får 1 100 000 kr i ett tilläggsanslag under 2020 för att kompensera intäktsbortfall till följd av Coronapandemin
    Dessa tilläggsanslag ska finansieras via kommunstyrelsens reserverade medel.

Kommunstyrelsen beslutade också att föreslå för kommunfullmäkitge att besluta:

  • Att torghandel ska vara avgiftsfri från den 1 april till och med den 30 juni 2020
    att uppställningsplats för Food trucks ska vara avgiftsfri från den 1 april till och med den 30 juni 2020
  • att timparkering sänks till 2 kronor/timme för gatuparkering inom sjukhusområdet till och med den 30 juni 2020.

Stadsparken stängs siste april

För att minska risken för smittspridning har kommunstyrelsen beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att stadsparken stängs helt och hållet den 30 april 2020. Varje år brukar tusentals personer samlas i stadsparken den siste april för att ta del av ett spontant valborgsfirande i parken. Festen i stadsparken är en spontan tillställning utan arrangör, och därmed ingen som söker tillstånd. Eftersom festen saknar arrangör har polisen inte har några rättsliga medel att förhindra firandet.

Det officiella firandet i parken på kvällen är inställd sedan tidigare och budskapet att ”Vi stannar hemma siste april” har kommunicerats brett till bland annat studentorganisationerna, gymnasieelever i samverkansområdet, lokalt via fältgruppen, Skånetrafikens infoskärmar, press och sociala medier.

Men för att minimera risken för smittspridning och minska möjligheten till stora folksamlingar har kommunstyrelsen beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att parken stängs helt och hållet den 30 april och att tekniska nämnden får i uppdrag att stänga av parken. Bedömningen är att kostnaden för att stänga parken uppgår till cirka en halv miljon kronor varav 400 000 kronor är hyra för staket.

Uppdaterad: