Länk till startsidan

Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut i april 2020

Vård- och omsorgsförvaltningens åtgärder och beslut i samband med covid-19 och fördelning av välfärdspengar. Det är några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 15 april. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa.

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar. Det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Förvaltningens information till nämnden om covid-19

Förvaltningen informerade nämnden om vilka åtgärder som vidtagits i samband med hanteringen av coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Vård- och omsorgsnämndens beslut om åtgärder på grund av Coronaviruset med sjukdomen Covid-19

För att begränsa de mycket allvarliga risker för liv och hälsa som det nya Coronaviruset med sjukdomen Covid-19 innebär för äldre personer och för att minimera riskerna för smittspridning, föreslog förvaltningen att vård- och omsorgsnämnden ger vård- och omsorgsdirektören i uppdrag att besluta om tidsbegränsade inskränkningar i tillgängligheten under återstoden av 2020 några av de kommunala och externa verksamheterna.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att ge vård- och omsorgsdirektören i uppdrag under återstoden av 2020 att vidta följande åtgärder som ett led i det nationella förebyggande arbetet mot smittspridning:

  • Fatta tidsbegränsade beslut, gällande verksamheter både i kommunal regi och i extern regi att inte ta emot några besökare på äldreboenden, korttidsboende och gruppbostäder inom LSS.
  • Besluta om tidsbegränsade uppehåll gällande besök på Anhörigcenter och
  • Besluta om tidsbegränsade uppehåll gällande tillgängligheten av kommunens lunchrestauranger och träffpunkter.
  • Besluta om åtgärder som syftar till att säkerställa den kapacitet som krävs inom vård- och omsorgsförvaltningen i Lunds kommun inom såväl kommunal som extern regi med anledning av ökad belastning i verksamheten på grund av Covid – 19.

Fördelning av välfärdspengar inom vård- och omsorgsnämnden

Kommunfullmäktige tog 2020-03-26 beslut om fördelning av de så kallade välfärdsmiljarderna. Lunds andel av de av staten beslutade välfärdsmiljarderna på totalt 7,5 miljarder, är 63 miljoner kronor under 2020.

Av dessa medel har vård och omsorgsnämnden tilldelats 18,4 miljoner kronor. Enligt kommunfullmäktigebeslutet ska pengarna hanteras som en tillfällig budgetförstärkning för år 2020.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att fastställa vård- och omsorgsförvaltningens förslag på fördelning av medel inom verksamheten.

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar.

Kommande möten och ledamöter i vård- och omsorgsnämnden .

Uppdaterad: