Länk till startsidan

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i april 2020

Detaljplanen för Ideontorget och för 70 nya lägenheter vid Söderport är nu antagna. Byggnadsnämnden har också beslutat om samråd för en detaljplan vid Lunds södra infart som ska ge mer tillgänglig natur vid Höje å. Dessutom är det snart möjligt för fler verksamheter att etablera sig i Veberöd. Det var några av ärendena som byggnadsnämnden fattade beslut om på sammanträdet i april. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

Här hittar du alla handlingar

Ideontorget blir mer än en spårvägshållplats

Detaljplanen för Ideontorget är antagen av byggnadsnämnden. Detaljplanen möjliggör bland annat förtätning med kontor, hotell och undervisningslokaler. Dessutom skapas förutsättningar för handel och centrumverksamheter kring torget som planeras vara områdets viktigaste offentliga rum.

Detaljplanen omfattar även en del av den så kallade ”Idépromenaden”. Idépromenaden sträcker sig från Ekonomicentrum i söder till Ideon Gateway i norr och är tänkt att skapa bättre förbindelser mellan LTH-området och Ideon.

Mer tillgänglig natur längs Höje å

Detaljplanen som säkrar ett naturområde öster om Malmövägen och norr om Höje å skickades ut på samråd. Förslaget innebär bland annat en bättre dagvattenhantering men ambitionen är också att stärka riksintresset för friluftsliv genom att förbättra den allmänna åtkomsten till Höje å.

70 nya lägenheter vid Karhögstorg

Vid Lunds södra entré och Karhögstorg är det nu klart att det kan bli 70 nya lägenheter. Under torsdagen antog byggnadsnämnden en ny detaljplan som gör det möjligt med ett hus utformat för att kunna uppmuntra till att ha cykeln och kollektivtrafik som främsta transportmedel.

Tanken är att det ska byggas ett bostadshus med ungefär 70 lägenheter i varierande storlek. Detaljplanen tillåter ett terrasserat hus i nio till fyra våningar, som trappas ned successivt mot söder. På så sätt blir det i norra delen lägre än sin granne ”Skatteskrapan” vid Karhögstorg samtidigt som den södra delen ansluter mot parken och bebyggelsen runt den.

Nytt industriområde och ett vårdboende i Veberöd

Byggnadsnämnden antog en detaljplan i norra Veberöd som möjliggör att fler verksamheter kan etablera sig på orten. Planen innehåller även boende med omsorgs- eller vårdkrav, en ny gatukoppling mellan Pallvägen och Björkhagavägen, samt ett nytt mindre parkområde.

Här hittar du möteshandlingar till alla nämnder.

Uppdaterad: