Länk till startsidan

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i mars 2020

Den justerade detaljplanen för Heddagymnasiet är nu antagen. Byggnadsnämnden har också beslutat om att undersöka hur det kan byggas fler bostäder i centrala Genarp och om det är möjligt för fler nya verksamheter i södra Lund. Det var några av ärendena som byggnadsnämnden fattade beslut om på sammanträdet i mars. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

Här hittar du alla handlingar

Justerad detaljplan för Pastor Svane och Heddagymnasiet antagen

Detaljplanen för fastigheten Pastor Svane 1 och Heddagymnasiet har justerats i en liten detalj, då kommunen upptäckte ett skrivfel. Ändringen har varken påverkat volym eller placering som beskrevs i planhandlingarna, och byggnadsnämnden har nu beslutat att anta den justerade detaljplanen.

Felskrivningen bestod i en felsummering i plankartan av de mått som anger byggnadshöjd på fastigheten, vilket lätt förenklat kan beskrivas som den höjd över havet byggnadernas tak får ha. Den ursprungliga detaljplanen vann laga kraft den 2 mars, 2020.

Nya bostäder i Genarp

Det kan bli aktuellt med drygt 20 nya lägenheter i centrala Genarp. Byggnadsnämnden har gett klartecken till att påbörja planeringen för ett tvåvåningshus på Heckebergavägen, bredvid Coop-butiken.

Stadsbyggnadskontoret kommer nu att undersöka möjligheten mer noggrant i ett planarbete. Preliminärt kommer det att vara samråd och möjlighet att tycka till om förslaget under hösten.

Mer verksamhetsmark på Hasslanda i södra Lund

Verksamhetsområdet Hasslanda kommer att få plats för ännu fler verksamheter. Byggnadsnämnden har antagit en detaljplan som gör det möjlighet att bygga två nya kvarter, totalt 25 000 kvadratmeter. Tanken är att företag som erbjuder service, lager, tillverkning med försäljning och handel med skrymmande varor ska kunna etablera sig i området. Kvarteren är inte avsedda för externa köpcentrum eller livsmedelshandel och liknande. I den södra delen av planområdet blir det ett parkområde med fördröjningsmagasin och en gång- och cykelväg.

Uppdaterad: