Länk till startsidan

Renhållningsstyrelsen - aktuella beslut mars 2020

Uppföljning av Grönt kort på återvinningscentralen Genarp samt fordonsinvesteringar för 2021 var några av de ärenden som renhållningsstyrelsen behandlade på sitt sammanträde den 17 mars.

Beslutsunderlag i alla ärenden från sammanträdet finns att ta del av här.
Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat.


Uppföljning av Grönt kort på återvinningscentralen Genarp

Renhållningsstyrelsen beslutade 2018-02-06 att införa möjligheten att besöka Genarps återvinningscentral utanför ordinarie öppettider genom så kallat ” grönt kort” för besökare samt att finansieringen sker genom avfallstaxan.
Grönt kort innebär att besökaren själv kan besöka återvinningscentralen när den är obemannad genom att använda körkortet som nyckel till grinden på återvinningscentralen.

Uppföljningen av Grönt kort i Genarp visar att det totalt var 6 523 besökare under 2019 som använde sig av grönt kort. Uppstarts- och driftkostnader blev lägre än budgeterat.

Fordonsinvesteringar 2021

Renhållningsstyrelsen beslutade att godkänna inköp av 1 st tvåfacksbil, 1 st fyrfacksbil, 1 st lastväxlare med elkran, 1 st slambil , 1 st 4 axligt släp, 1 st gångbanetraktor under 2021.
Beräknad kostnad totalt ca 14 miljoner kronor. Kraven som ställs på fordonen är att de ska ha den bästa möjliga miljöklassning på motorer samt att fordonen kommer att köras på biogas eller HVO (biodiesel).

Bakgrund till ärendet
Renhållningsverkets totala fordonsflotta uppgår till ca 85 fordonsenheter vara det finns 47 tunga fordon. Renhållningsverkets fordon har en livslängd på ca 8-10 år då de är utsatta för dagligt slitage och långa sträckor. Detta medför att årliga investeringsplaner behövs.

Uppföljning skyddsronder 2019

Under 2019 har skyddsronder genomförts på renhållningsverkets driftavdelning som ett led i det systematiska arbetet. Resultatet av de genomförda skyddsronderna på driften, visar att utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet är god och att stämning och trivsel på arbetsplatsen upplevs mycket bra av medarbetarna.

Samtliga sammanträdeshandlingar till tidigare sammanträden finns här

Sammanträdestider för renhållningsstyrelsen under 2020 finns här

Uppdaterad: