Länk till startsidan

Renhållningsstyrelsen – aktuella beslut februari 2020

Årsanalysen för 2019 var ett av de ärenden som renhållningsstyrelsen behandlade på sitt sammanträde den 18 februari.

Beslutsunderlag i alla ärenden från sammanträdet finns att ta del av här

Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat.

2019 – ett utvecklande år för Renhållningsstyrelsen

Renhållningsstyrelsen erhåller varje år en årsanalys av det år som passerat. I analysen ingår bland annat händelser av väsentlig betydelse, verksamhetens miljöarbete, ekonomi och målstyrning.

Renhållningsstyrelsen har drivit ett antal olika utvecklingsprojekt under det förra året. Bland annat har ett traditionellt tyngre avfallsfordon konverterats till el-drift. Renhållningsverket har därmed fått sin första eldrivna sopbil. Lunds kommun är troligen först i världen med en sådan konvertering.

Ett pilotprojekt har startats för att minska plasten i butikerna. Renhållningsverket prövar, tillsammans med ett antal livsmedelsbutiker, att byta ut plastpåsarna för frukt och grönt till matavfallspåsar. Vinsten är att plasten försvinner samtidigt som matavfallspåsen används flera gånger för att slutligen användas till utsortering av matavfall.

I Lunds nya stadsdel, Brunnshög, investerar Renhållningsstyrelsen i en ny infrastruktur för avfall, en så kallad sopsug. De som bor i området lämnar avfallet som vanligt men det sugs under mark till en uppsamlingsterminal. Lösningen innebär att färre tunga fordon behöver trafikera området.

Varje år analyserar Renhållningsstyrelsen hur Lundaborna hanterar sitt avfall. Ett av kommunens miljömål är att avfallet ska minska. Analysen för 2019 visar att den totala mängden avfall minskat jämfört med 2018. Dock kvarstår både förpackningar och matavfall i restavfallet, vilket gör att utsorteringsmålet ej nås och att returmaterial brinner upp.

Samtliga sammanträdeshandlingar till tidigare sammanträden finns här

Sammanträdestider för renhållningsstyrelsen under 2020 finns här

Uppdaterad: