Länk till startsidan

Barn- och skolnämnden - januari 2020

Nämnden fastställde förslaget till viljeinriktning för lokalplan 2019-2025, vilket innebär att ett antal styrande faktorer lagts fast för den fortsatta lokalplaneringen. Viljeinriktningen utgör grunden för hur uppdateringen av den gällande lokalplanen genomförs. Den reviderade lokalplanen, som ska gälla för de kommande fem åren, ska behandlas av nämnden på sammanträdet i februari.

Viljeinriktning för lokalplan 2019-2025

Viljeinriktningen innehåller principer för bland annat likvärdighet och långsiktighet samt ställningstaganden kring lämplig storlek på skolor och förskolor. Av viljeinriktningen framgår bland annat att när nya investeringar planeras ska förskolor dimensioneras för ca 6-8 avdelningar, grundskolor för minst 300 elever och nya enheter inom grundsärskola för ca 40 elever.

Kommande möten i barn- och skolnämnden hittar du här.

Kontaktuppgifter till politiker i barn- och skolnämnden hittar du här.

Samtliga sammanträdeshandlingar som kallelser, beslutsunderlag och protokoll till barn- och skolnämndens möten finns tillgängliga här.

Protokollet från det senaste sammanträdet publiceras så snart det är justerat.

Uppdaterad: