Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Sliten betong tas bort med tystare metod

Flera personer arbetar med att gjuta betong i ett garage med pelare och ett lågt tak.
Vägsalt som fastnat på bilarnas däck har slitit på betonggolvet i Stadshallens garage. Nu tar vi bort den slitna betongen och ersätter den med ny.

Femtio års vägsalt sätter sina spår. Salt och betong är nämligen ingen bra
kombination och det syns i Stadshallens garage. Den 6 december börjar vi
fräsa bort den salthaltiga betongytan. Nu med en mycket tystare metod.

Slitaget av golvet är en långsam process, som fräter sönder underlaget och kommer åt armeringen som börjar rosta. Vi måste därför ta bort det slitna betonggolvet och byta ut den rostade armeringen.

Vattenbilning var nödvändig men bullrig

På garageplanet som ligger under entréplan behövde vi använda en metod som heter vattenbilning. Vattenbilning var det enda tillvägagångssättet som fungerade där, då garaget var så pass slitet att vi behövde få bort stora mängder betong och bila djupt ner till armeringen. Vattenbilningen orsakade tyvärr mycket buller och störde er som vistas i närheten av Stadshallen.

Ny tystare metod - start 6 december

Därför är vi glada över att vi kan välja ett annat sätt för golven till det nedersta garageplanet. Vi har arbetat hårt för att hitta en metod som inte stör omgivningen och som är ekonomiskt hållbar. Samtidigt måste metoden garantera att vi gör de åtgärder som krävs. Den 6 december börjar vi fräsa bort den översta ytan av betongen. 20-25 millimeter ska försvinna. Det är där de förhöjda salt- eller kloridhalterna finns. En två meter hög maskin tas ner i garagets djup för att göra sitt jobb. Arbetet kommer att ta cirka tio arbetsdagar. När det salthaltiga ytskiktet tagits bort, gjuter vi ny betong.

Följ arbetet med Stadshallen här

Uppdaterad:

Dela sidan: