Länk till startsidan

Sophämtning och snö

Om det kommer mycket snö, finns en risk att vägarna blir oframkomliga för våra sopbilar. Då kan vi inte tömma dina sopkärl. För dig som bor på landsbygden kommer vi ställa ut vintercontainrar så att du kan bli av med ditt avfall.

Vintern kan vara oförutsägbar med snö, vind som skapar snödrev eller att det töar och fryser till om vartannat. Det kan ställa till problem för oss i verksamheten.

Problemen uppstår främst på landsbygden. Om vägarna blir oframkomliga där, kommer vi att ställa ut containrar som vi gjort tidigare vintrar. Detta för att erbjuda boende en möjlighet att bli av med avfallet tills vi kan komma fram till kärlen. I containrarna kan hushållsavfall läggas.

Här kommer containrarna kommer att ställas

 • Revinge flygrakan, busshållplatsen
 • Borelund
 • Sandtaget Dörröd (kärl)
 • Vomb vid kyrkan
 • Björnstorp vid dressinspåret
 • Pendlarparkeringen, Knivsåsen


Vi ber dig att tänka på:

 • Läs våra servicemeddelanden som du hittar första sidan på vår webb. Här meddelar vi om vi är försenade.
 • Skotta så vi kommer åt kärlen och kan dra dem till fordonet. Ta bort snön från locket på kärlet.
 • Om vi inte har tömt dina kärl, och vi inte har meddelat på webben att vi är sena, anmäler du enklast till oss här:
  Anmäl utebliven tömning 
  Använd 'Utebliven tömning' istället för att ringa. Då slipper du också väntetid i telefon. Vi har kontinuerlig bevakning på uteblivna tömningar.

Tack för din hjälp och för din förståelse för att vintern kan ställa till det för oss att komma fram.

Vill du veta mer om snöröjning?

Vinterväghållning

Uppdaterad: