Länk till startsidan

Skapa en äng hemma

I takt med att med pollinerade insekter söker sig till tätorterna, behöver vi hjälpa till att skapa mat och boplatser till de värdefulla pollinatörerna. Det gör vi genom att skapa stadsängar. Och du kan skapa en egen äng i din trädgård eller på din balkong.

Fler stadsängar i vår kommun

Ett sätt att värna om den biologiska mångfalden är att omvandla fler gräsmattor till stadsängar. Med stadsäng menar vi ytor som vi inte klipper mer än en gång per år, vilket skapar mat och boplats till pollinerande insekter.

En sommaräng med blommor i gult, vitt och blått.

Så här skapar vi en stadsäng

På sensommaren, efter blomning, klipper vi inte ytan med en gräsklippare. Den slås istället av cirka fem-tio centimeter över marken med traktor. Det är en betydligt mer skonsam metod, både för blommorna och för insekterna.

Gräsklippet tas om hand om

När en grönyta ska göras om till en äng behöver också gräsklippet tas om hand, istället för att få ligga kvar. Anledningen är att gräsklipp ökar näringen i jorden, vilket gynnar näringskrävande växter som till exempel nässlor, kirskål och många arter av gräs, men slår ut förutsättningarna för andra arter att växa. Med andra ord blir det en större variation av blommor när jorden är näringsfattig.

En stor del gräsytor kommer att klippas precis som tidigare. Andra kommer att skötas som blommande gräsmatta.

Vi låter gräs och blommor växa på vissa ställen

På blommande gräsmattor fortsätter vi att klippa med gräsklippare, men inte lika ofta. Vi väntar med att klippa dessa ytor tills efter att blommorna blommat. Förhoppningsvis kommer vi då att få se mer av vitklöver, käringtand och brunört framöver.

Vi klipper kanter och gångar

Områden som framöver kommer att ha långt gräs kommer inte att lämnas helt utan skötsel. På många platser kommer kanterna att klippas och på större ytor kan det bli gångar i ängarna.

I början av sommaren lämnade vi gräset, så att det fick växa fritt. Det gjorde vi för att se vad som växer naturligt på platsen. När vi såg vad som växte, klippte vi gräset som vanligt igen. Utifrån detta kommer vi att planera skötseln på området för nästkommande år.

Fästingar i gräset

Om det är många eller få fästingar på en plats beror på fästingarnas värddjur. Vanliga värddjur är rådjur, hjortar och harar. Finns det inga värddjur för fästingar i ett område kan det inte heller finnas fästingar. Det blir alltså inte fler fästingar i ett område för att det är högt gräs.

Fästingar trivs bäst där det är fuktigt och skugga, därför är skog och buskrika miljöer som passar dem bäst. Högt gräs är bättre för fästingar än kortklippt gräs, men om det höga gräset är på en varm och solig plats så är detta ingen bra miljö för fästingar.

Fotoutmaning – finaste trädgårds- eller balkongängen

I september är det dags för en fotoutmaning! För de som bidrar med sitt bästa tips för att hjälpa pollinatörer finns också möjlighet att vinna ett pris.

Ett kollage av fyra bilder som var och en visar en pollinerande insekt för att illustrera de olika grupperna av pollinatörer.

Vi sökte trädgårdar

Under våren sökte vi villaägare som ville låna ut sina trädgårdar till projektet. Intresset var överraskande stort och det har inte varit lätt att välja ut ett fåtal. De tre trädgårdarna som valdes ut har vi hunnit göra ett första besök i, se gärna filmen nedan:

  • Trädgård 1 är en stor trädgård med lerjord, som finns mitt ute i åkerlandskapet.
  • Trädgård 2 har sand och träd som ger skugga.
  • Trädgård 3 är liten och omgärdad av en häck.

Se film nummer två om inventeringen av trädgårdarna

Hur gick det för bina, blomflugorna, humlorna och fjärilarna som skulle få nya hem och matplatser i tre utvalda trädgårdar? Nu har trädgårdarna inventerats och i vår nya film berättar inventeraren Karin Johnson vilka pollinerare hon har hittat. I filmen ser vi också Karin Pettersson Bergman, som är biolog och leder pollineringsprojektet.

Den första filmen, som presenterar projektet, hittar du på

Lunds kommuns Youtubekanal.

Alla kan hjälpa till

Pollinatörsprojektet syftar till att förbättra förutsättningarna för pollinerande insekter i Lunds kommun. Kommunen äger och förvaltar många ytor som kan skapa plats åt fler pollinatörer genom vad som sås in och hur skötseln av ytorna utförs. Att inspirera fler att hjälpa till ingår också som en del av projektet. Mat och boplatser är vad det handlar om och då kan en kruka med ängsblommor på en balkong göra skillnad, precis som en hög med pinnar som får ligga kvar.

Vill du veta mer om pollinatörer?

Spana in Naturvårdsverkets webbplats, som ger dig svar på alla frågor.

Naturvårdsverket om pollinatörer

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?