Länk till startsidan

Remiss renhållningsordning

Ett förslag till ny renhållningsordning har nu arbetats fram. För Lunds kommun är det av stor vikt att lyssna in era tankar och kunskaper. Vi bjuder därför in dig att tycka till och ge synpunkter på renhållningsordningen. Denna innehåller både avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering.

Vi bjuder nu in dig som boende i kommunen, din organisation, företag eller förening att lämna synpunkter på renhållningsordningen.

Förslaget finns under granskningstiden även tillgängligt på kommunhuset Kristallen, medborgarcenter/biblioteket i Veberöd, Dalby och Genarp samt Stadsbiblioteket i Lund.

Vi behöver ditt svar senast den 11 januari 2022.

Remissvaren kommer att sammanställas och tas tillvara i den fortsatta processen. Beslut väntas komma under våren 2022.

Syfte med avfallsplanen

Avfallsplanen har som syfte att arbeta med att nå en hållbar resurshantering. Avfallsplanen tar upp olika aspekter på avfall och behovet av att avfallet dels minskar, men också att det återvinns i högre grad. Här finns indikatorer på den totala mängden hushållsavfall och mål som ska nås med hur mycket det ska minska. Avfallsplanen sätter även mål för att minska nedskräpning i Lunds kommun. Den visar också vilken förvaltning som är ansvarig för de olika aktiviteterna.

Föreskrifter för avfallshantering reglerar ansvaret för de olika parterna som är med i avfalls­hanteringen. Det är t.ex. kommunen, fastighetsägare och Lundabor.

Kontakt

Har du frågor om renhållningsordningen är du varmt välkommen att kontakta oss.

Medborgarcenter: 046-359 50 00

E-post: renhallningsverket@lund.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?