Länk till startsidan

Förslag om handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar i Lunds kommun

Lunds kommun har tagit fram ett förslag till handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS) för 2023-2025. Innan den beslutas av kommunstyrelsen ska nämnder, organisationer och föreningar ges möjlighet att tycka till om innehållet.

Lunds kommuns handlingsplan mot ANDTS utgår från den nationella strategin gällande målsättning, giltighetstid och åtgärdsområden. Åtgärderna för Lunds arbete har formulerats under tre rubriker:

  • Tillgången till ANDTS ska minska
  • Barn och unga ska särskilt prioriteras i det förebyggande arbetet
  • Ett brett förebyggande arbete med ett livstidsperspektiv

Ta del av förslaget och kom med synpunkter

Handlingsplan för arbetet mot alkohol narkotika dopning tobak och spel om pengar i Lunds kommun 2023-2025 Pdf, 2 MB.

Yttrandena ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 oktober 2022. Ett nytt förslag utarbetas på basis av inkomna synpunkter. Skicka ditt yttrande via e-post.
E-post: kommunkontoret@lund.se

Främja rätten till hälsa

Syftet med handlingsplanen är primärt att främja rätten till hälsa, att åskådliggöra det arbete som redan görs och att systematisera metodiken. Planen mot ANDTS konkretiserar Lunds kommuns policy för hållbar utveckling samt målen i kommunens program för social hållbarhet och program för trygghet och säkerhet. Arbetet ska också bidra till det övergripande nationella folkhälsomålet om en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och de nationella jämställdhetspolitiska målen.

Omfattande folkhälsoproblem

Bruk, skadligt bruk och beroende av ANDTS är ett omfattande folkhälsoproblem som drabbar individen, familjen och samhället. Konsekvenserna av ANDTS orsakar fysisk och psykisk ohälsa, olyckor, dödsfall, våld och annan brottslighet liksom familje- och relationsproblem. Den illegala handeln med narkotika är ofta inkörsporten till kriminalitet och konflikter kring narkotikahandel driver en stor del av den organiserade brottsligheten och det dödliga våldet.

Kontakt

Lisa Gunnefur, samhällsstrateg

E-post: lisa.gunnefur@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?