Länk till startsidan

Så vill vi se Patentkvarteren växa fram

I juni 2022 vann Ikano och HSB den hittills största markanvisningstävlingen i Brunnshög. Förstapriset innebär en möjlighet för vinnarna att bygga 170 bostäder. Speciellt för denna markanvisning är att byggaktören behöver arbeta med minst tre arkitektkontor.

Patentkvarteren består av två hela kvarter med toppläge låg i potten. Att byggaktören ska jobba med flera arkitektkontor beror på politikernas krav och noggrannhet när det gäller hur dessa stora kvarter ska utformas. Man kräver helt enkelt upplevelserikedom, vilket har större sannolikt att uppnås när flera arkitektkontor är med och ritar. Juryns arbete pågår med att slå fast de exakta arkitektoniska elementen.

HSB – gemenskap, socialt och hållbart

HSB:s förslag vann framför allt på social hållbarhet och gemenskap genom sociala bänkar och konst. Men också härproducerad fasad, grönskande glasade trapphus samt variation i taklandskap, fasader och väggar.

Susanne Klint är projektchef på HSB och ingår i teamet som gjorde HSB till vinnare i markanvisningstävlingen. Något som skiljde denna tävling från tidigare var kravet på minst tre arkitekter. Detta medför med automatik en större och mer komplex arbetsprocess och arbetsinsats både i tid, kostnad och samordning.

– För att nå en arkitektonisk överenskommelse kommer vi tillsammans med kommunen ha återkommande möten genom hela planprocessen. Överenskommelsen ska ge en tydlig målbild men också flexibilitet. Vem har sagt att det ska vara lätt? säger Susanne Klint.

Flera flerfamiljshus som sträcker sig mot blå himmel, flera byggkranar står på marken.

Ikano Bostad – omsorg och återbruk

Ikanos förslag innehåller återbrukat material i bottenvåningar och mark med temat cirkularitet och återvinning. Dessutom omsorgsfullt utformade balkonger och takkupor samt ett vackert parkhus.

Peter Wickström är projektutvecklingschef på Ikano och beskriver markanvisningstävlingen som en tvåstegsraket. I steg ett fick de berätta i ord hur de tekniskt och praktiskt ville lösa kvarteret, medan de i steg två fick rita upp sina visioner.

– Vi har inte skrivit på någon arkitektonisk överenskommelse, men jag tror att kommunens arbetsprocess gör att den slutliga produkten kommer följa deras intentioner.

Detaljplanen har ännu inte vunnit laga kraft. Det innebär att krav och löften om klimatneutralt byggande kan ändras och påverka materialval långt fram i beslutsprocessen.

Vill du veta mer om Brunnhög?

Brunnshög

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?