Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Medicon Village fyller 10 år!

I år fyller Medicon Village 10 år. Stort grattis säger vi! Vi passade samtidigt på att ställa några frågor till Petter Hartman, VD på Medicon Village Innovation AB.

En stor byggnad i gult och vitt med stora glaspartier sträcker sig mot en blå himmel.
På Medicon Village finns verksamheter som representerar hela hälsokedjan – från aktörer inom prevention och diagnostik till behandling och vård.

Vilken slags verksamheter och företag finns på Medicon Village i dag?

– Här finns verksamheter som representerar hela hälsokedjan – från aktörer inom prevention och diagnostik till behandling och vård. Detta ger Medicon Village en unik position som katalysator för regionala, nationella och internationella samarbeten till gagn för människors hälsa och bättre liv. Där ligger samtidigt framtiden för Medicon Village – att fortsätta utvecklas som den naturliga noden för forskning och företagande med inriktning på life science i Sydsverige. En plats där forskare och entreprenörer gör skillnad för människors hälsa och bättre liv.

Hur mycket har ni växt på 10 år och har inriktningen på företagen hos er förändrats?

– Förhoppningen var att de 900 personer som lämnade området när AstraZeneca avvecklades inom några år skulle ersättas av 1 000 forskare och entreprenörer i den nya forskningsbyn. En förhoppning som överträffades med råge. Redan efter fem år hade 1 600 medarbetare sin arbetsplats på Medicon Village. Idag har siffran vuxit till 2 600 fördelade på 170 verksamheter, ett antal som förväntas fortsätta stiga efterhand som nya investeringar tillkommer.

Vad betyder Medicon Village för Lund och Öresundsregionen?

– De senaste två åren har pandemin visat hur globala hälsoutmaningar får en direkt påverkan på såväl levnadsmönster som vårt välfärdssystem. Men pandemin har också inneburit en ökad förståelse för hur viktig life science-sektorn är. Först och främst eftersom den har svaret på hur viruset ska bemötas, men även som drivkraft i ekonomin under tider av kris. Omställning, anpassning och motståndskraft har blivit ledord för såväl offentliga som privata aktörer. Trots utmaningarna har skånsk life science utvecklats väl under de senaste åren. Sedan 2015 har 1 500 nya jobb skapats i de regionala life science-bolagen och cirka 100 nya bolag har skapats. Lund leder utvecklingen i Skåne när det gäller forskning och utveckling och vartannat av de hundra nya bolagen finns idag på en forskarpark. Detta säger något om hur viktigt Medicon Village är för skånsk life science. Trots att sektorn idag är global startar varje idé, karriär och företag i en lokal kontext. Uppkomsten av Medicon Village illustrerar det som kännetecknar innovationskraften i Skåne; förmågan att vända kris till möjlighet genom samverkan.

Läs mer om Ideon och Medicon Village

Uppdaterad:

Dela sidan: