Länk till startsidan

Patentkvarteren22

Flygbild över Brunnshög med två kvarter utmarkerade.

Två kvarter i ett av Brunnshögs topplägen, som visar vägen till framtidens boende, arbetsplatser och liv. Det är vad som ligger i potten i Patentkvarteren22 - Brunnshögs största markanvisningstävling någonsin.

Prospekt

Kontakta oss för att ta del av prospekt, köp- och arrendekontrakt, kvalitetsriktlinjer samt broschyr om Brunnshög.

E-post: info.brunnshog@lund.se

Nej, bara bostadsrätter. I prospektet skriver vi ”varierande boendeformer”. Här menar vi att det finns utrymme för olika typer av boende, storlek, radhus/lgh, teman etc. inom upplåtelseformen bostadsrätt.

Precis - genomförda projekt som finns i verkligheten och inte enbart på ritbord. Det avser inte själva entreprenaden.

Nej. Det finns så många arkitektkontor och möjligheterna att prova nya arkitektkontor när man har en ankararkitekt är stora - såväl globalt som lokalt.

Viktiga datum

18 januari

Markanvisningstävlingen öppnar.

8 februari

Anbudslämning för del I senast kl 12.00.

22 februari

Jury klar med sin bedömning för del I

1 mars

Startmöte med de byggaktörer som gått vidare till del II, kl 13:00-16:00 på kommunhuset Kristallen i Lund.

12 april

Anbudslämning för del II senast kl 12.00.

3 maj

Jury klar med sin bedömning för del II.

Maj-juni

Teknisk nämnd och Kommunstyrelsen beslutar om markanvisning till vinnarförslaget och resultatet offentliggörs.

Uppdaterad: