Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Markanvisningstävling Patentkvarteren22

Två kvarter i ett av Brunnshögs topplägen, som visar vägen till framtidens boende, arbetsplatser och liv. Det är vad som ligger i potten i Patentkvarteren22 – Brunnshögs största markanvisningstävling någonsin.

Flygbild över Brunnshög med två kvarter utmarkerade.

Anmälan

Anmälan för Patentkvarteren22 är nu stängd.

Viktiga datum

18 januari

Markanvisningstävlingen öppnar.

22 februari

Anbudslämning för del I senast kl 12.00.

8 mars

Jury klar med sin bedömning för del I.

11 mars

Startmöte med de byggaktörer som gått vidare till del II, kl 13:00-16:00 på Showroom Brunnshög.

26 april

Anbudslämning för del II senast kl 12.00.

17 maj

Jury klar med sin bedömning för del II.

Juni (prel)

Teknisk nämnd och Kommunstyrelsen beslutar om markanvisning till vinnarförslaget och resultatet offentliggörs.

Frågor och svar (uppdateras inte from 8 mars)

Nej, bara bostadsrätter. I prospektet skriver vi ”varierande boendeformer”. Här menar vi att det finns utrymme för olika typer av boende, storlek, radhus/lgh, teman etc. inom upplåtelseformen bostadsrätt.

Precis - genomförda projekt som finns i verkligheten och inte enbart på ritbord. Det avser inte själva entreprenaden.

Nej. Det finns så många arkitektkontor och möjligheterna att prova nya arkitektkontor när man har en ankararkitekt är stora - såväl globalt som lokalt.

En prognos är att hela detaljplanen, som omfattar de två tävlingskvarteren, kommer att kosta cirka 1,2 milj kr, som fördelas efter kvm BTA.

Nej, anbudslämnarens genomförandekapacitet och genomförda projekt är intressant för del I, eftersom det är denne Lunds kommun eventuellt ska teckna avtal med. I del II är eventuell samarbetspartner mer intressant.

Eftersom Brunnshög ska ha varierad arkitektur, och att Patentkvarteren22 avser en så stor byggrätt, vill vi se ett upplägg med flera olika arkitektkontor. Det öppnar också möjligheter för lite mindre kontor att göra avtryck i Brunnshög.

Precis, tanken är att referenser länkas till exempelvis en projektsida eller pdf.
Stämmer bra. Det är bara en generell kort beskrivning så att juryn får en bild av vad det är anbudslämnaren vill genomföra.
  1. Det är ett fält för länkar. I det här fältet ska alltså arkitektsamarbetet inte förklaras. Däremot går det bra att lägga till fler länkar.
  1. Det finns även möjlighet att bygga kontor och service, så det rör främst dessa.

I det här fältet kommer juryn inte att bedöma eventuella bilagor, utan enbart inmatad text i formuläret.

Referenserna från arkitektkontoren ska främst belysa projektets/-ns arkitektoniska kvaliteter. Hållbarhetsåtgärder anges i själva beskrivningen av konceptet (fråga 1 i formuläret).

För ankararkitektkontoret kommer juryn bland annat titta på genomförbarhet. Därför ska dessa referenser vara byggda alternativt under byggnation. Referenser för de två andra arkitektkontoren behöver inte vara genomförda.

Ja. Högre upp på den här sidan finns en länk som går dit (Patentkvarteret22 Del 1 (lund.se)). Det går bra att testa sig fram på de här sidorna. Se bara till att inte skicka in anbudet när ni kommit till summeringssidan.

Det är den 8 mars som gäller. I bekräftelsemejlet står det 25 februari, detta är alltså felaktigt eftersom det gällde för den gamla tidplanen.

Det är maximalt sex intresseanmälningar som går vidare till del II.

Uppdaterad:

Dela sidan: