Länk till startsidan

Markanvisningstävling: Najaden 1

Nu har du chansen att vara med och utveckla bostadsrätter för äldre på bästa läge i Södra Råbylund. Markanvisningstävlingen Najaden genomförs i två delar, där första delen utgörs av en intresseanmälan.

Karta över Södra Råbylund och kvarteret Najaden 1 som är markerat med en pil.
Najaden 1 ligger vackert beläget vid Kajpromenaden mellan Geologvägen och Limnologvägen.

Prospekt

Önskar du ta del av prospektet? Mejla oss, vi skickar prospektet den 2 maj 2023.
E-post: karin.lindberg@lund.se

Viktiga datum

2 maj

Intressseanmälan öppnar.

31 maj

Sista dag för inlämning av intresseanmälan.

15 juni (senast)

Jury klar med sin bedömning för del ett (intresseanmälan).

29 september

Anbudsinlämning för del två senast klockan 12.00.

13 oktober (preliminärt)

Jury klar med sin bedömning för del två.

December (preliminärt)

Vi beslutar om markanvisning för vinnarförslagen och resultatet offentliggörs.

Relevanta dokument och sidor

Detaljplan för del av Stora Råby 33:15 m fl, 1281K-P59 Pdf, 6 MB.

Parkeringsnorm för Lunds kommun Pdf, 694 kB.

Plan för klimatneutralt byggande och anläggning Pdf, 3 MB.

Frågor och svar

Frågor och svar är uppdaterat den 30 maj 2023.

Ja, det går bra att delta i markanvisningstävling inom Södra Råbylund även om ni har pågående markanvisning/arrendeavtal i Brunnshög. Lunds kommun bedömer genomförbarheten hos byggaktören och även tidigare projekt inom kommunen.

Ja, Det går bra att använda projekt från andra arkitektfirmor, om personen varit ansvarig arkitekt för aktuellt projekt. Viktigt är att referensprojekten har förverkligats och är genomförda.

Bestämmelsen är enligt följande:

F1 Ny bebyggelse skall utformas i huvudsak med puts, tegel eller material med liknande karaktär. Mindre inslag av andra material får förekomma.

”I huvudsak” tolkas som mer än 50 %, men exempelvis 51 % medför ändå att karaktären inte tydligt blir ett tegelhus, utan det krävs att det är mer än så.

Det faktum att det lagts till att mindre inslag av andra material får förekomma talar för att de andra materialen ska vara betydligt mindre än 50 %.

Det går inte att säga någon exakt gräns för de olika materialen men väljer man inslag av trä får det vara på mindre partier eller detaljer.

Det viktiga är att det fortfarande uppfattas som ett tegelhus tex och inte ett trähus. Eventuella följdfrågor gällande bygglovsfrågor ställs till stadsbyggnadskontoret.

Nej, Arrendeavgift betalas under arrendeperioden. Om Lunds kommun inte ser någon utveckling av projektet och har skäl att tro att projektet inte kommer genomföras i enlighet med tävlingsbidraget så kan markanvisningen återtas.

Nej, När arrendetiden börjar löpa så betalas en arrendeavgift, som är en räntesats av köpeskillingen. Arrendeavgiften betalas för de månader som arrendetiden löper. 

Eftersom det finns en lagakraftvunnen detaljplan så skrivs markanvisningsavtalet på ett år med eventuell möjlighet till förlängning om ett år. Maximalt två år enligt prospektet.

Arrendet skrivs på ett år. Om grundläggning inte påbörjats inom denna tid, återtas markanvisningen.

Räntesatsen för arrendeavgiften är densamma som SKR:s internränta under aktuell arrendeperiod.

Vi tar inte ut någon särskild markanvisningsavgift annat än arrendeavgiften.

Nej, det behöver inte vara firmatecknare som lämnar in ansökan, men rimligen en projektledare eller liknande. Det förutsätts även att inlämnandet av intresseanmälan är förankrat inom organisationen.

Det finns ingen prioritering av vad som är viktigast i beskrivningen av projektet och koncept. Det är viktigt att få fram hur det blir ett bra boende för äldre, samt det organisatoriska kring projektets genomförande avseende resurser och finansiering.

I huvudsak vill vi endast ha referensprojekt som är genomförda - för att vi ska kunna utvärdera hur det blivit.  Bedöms det att arkitekten har ett projekt under uppförande som aktören ändå vill ta med, så går det bra. Vid bedömning kommer vi av naturliga skäl ha svårt att bedöma parametrar som vi inte ser resultatet av.

Det är ett kommunfullmäktige-beslut att Lunds kommun ska ha en halvering av klimatpåverkan på det som färdigställs 2025, och klimatneutralt 2030. Målet är materialfritt och drivs av utsläppssiffrorna. På hemsidan för markanvisningstävlingen finns länk till plan för klimatneutralt byggande.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?