Länk till startsidan

Markanvisningstävling: Mobilitetshus i Norra Nöbbelöv

I Norra Nöbbelöv ska ett mobilitetshus byggas för att ta hand om planområdets parkeringsbehov och förse boende, verksamheter och besökare i området med olika mobilitetstjänster. För att detta ska ske utlyser Lunds kommun en markanvisningstävling med en ungefärlig omfattning på cirka 530 bilplatser.

Visionsbild av utvecklingsområdet i Norra Nöbbelöv med plats för mobilitetshuset inritad.

Viktiga datum

16 maj

Den digitala ansökningsportalen öppnar.

15 augusti

Sista dag för inlämning av anbud.

Månadsskiftet september/oktober 2023

Juryn klar med sin bedömning.

Preliminärt november 2023

Lunds kommuns kommunstyrelse tar beslut om vinnare av markanvisningstävlingen och resultatet offentliggörs.

Frågor och svar

Här kommer inkomna frågor och svaren på dessa att publiceras.

Uppdaterad:

Dela sidan: