Länk till startsidan

Hjälp oss att följa upp hållbara trafiklösningar

Hållbar trafik och miljöanpassade resor är viktigt för oss. Därför har vi en strategi för att arbeta med dessa frågor, som vi kallar LundaMaTs. Som en del av uppföljningen av arbetet skickar vi vart fjärde år ut en enkät till slumpmässigt utvalda lundabor kring hållbart resande.

I enkäten ställer vi frågor om bland annat resvanor och hur nöjd du är med de aktiviteter som vi har genomfört, till exempel upprustning av pendlarparkeringar, säkra skolvägar för barn, hyrcykelsystemet Lundahoj och insatser för att lundaborna ska få pröva på nya resvanor.

Svara på enkäten

Har du fått ett lösenord skickat till dig med posten? Då är du en av de 6000 slumpmässigt utvalda som kan svara på enkäten. Följ länken och ange ditt lösenord för att komma till frågorna.

Till LundaMaTs enkät 2022

En kvinna sitter i en busshållplats med två stora kuber med klimatmålen skrivna på kuben.
De aktiviteter som ingår i LundaMaTs-arbetet kan vara att iordningsställa pendlarparkeringar, coacha företag i smarta resor, lånecykelsystemet Lundahoj, trafiksäkerhetslösningar med mer.

Vad händer med mina svar?

Du som lundabo vet mycket om vad som fungerar och vad som inte fungerar gällande resor och transporter. Dina svar kommer att hjälpa oss att att nå våra mål, det vill säga minska koldioxidutsläppen och en förbättra folkhälsan.

Dina svar är givetvis skyddade och behandlas helt anonymt.

Personuppgifter och GDPR

Svara så snart som möjligt, men senast den 20 maj 2022.

Det här är LundaMaTs

Sedan drygt 20 år arbetar vi med en strategi för ett hållbart transportsystem. Strategin kallas för LundaMaTs och ska möjliggöra en miljöanpassning av trafiken i Lunds kommun.

Redan från starten har LundaMaTs har fått både nationell och internationell uppmärksamhet och resultaten är, i jämförelse med andra kommuner, mycket goda. LundaMaTs har 13 mål som följs upp varje år, vartannat år och vart fjärde år. Ett av de mål som följs upp vart fjärde år gäller lundabornas nöjdhet med LundaMaTs-aktiviteterna. För att kunna mäta nöjdheten skickar vi ut en enkät med frågor.

LundaMaTs resultat 2020

Kontakta oss om du har frågor!

Om du har några frågor om enkäten är du välkommen att kontakta Tekniska förvaltningen.
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00

Stort tack för din medverkan!

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?