Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Framtidens kontor är hållbara och flexibla

Två kvinnor sitter vid ett skrivbord och samtalar.
Maria Ivarsson är regionchef och Anna Nambord är chef för hållbara affärer på Wihlborgs.

Hur ser framtidens kontor ut? Har kontoren fortfarande sin givna plats i stadsutvecklingen, eller har jobbet flyttat in i hemmet?

Vi ställde frågan till Maria Ivarsson - som är regionchef och Anna Nambord - chef för hållbara affärer på Wihlborgs. Wihlborgs är en av Lunds stora fastighetsägare och har kontorsbyggnader bland annat på Ideon. Flexibilitet, hållbarhet och trivsel är tydliga ledstjärnor efter pandemin, enligt Maria Ivarsson och Anna Nambord.
- Just nu befinner vi oss i en prövotid och vi kan se flera mikrotrender samtidigt. Företagen provar sig fram, med till exempel 60 procent av arbetstiden på kontoret och 40 procent hemma. På Ideon finns många företag som är inriktade på innovation och har labb. En del upplever att innovationstakten gick ner under pandemin och behöver ha labbpersonalen på plats. Även andra företag lyfter behovet av att återknyta kontakten, skapa teamkänsla och stärka samarbetet samtidigt som man erbjuder distansarbete. Då får kontoret en ny roll. Vi får många frågor om hur kontoren kan förändras utifrån nya förutsättningar. Det kan handla om större betoning på sociala ytor eller en variation av arbetsplatser, säger Maria Ivarsson.

Spårvägen har förenklat hållbart resande

- Vi är i en spännande tid där nya önskemål och behov ska jämkas samman. Det är viktigt att utgå från verksamhetens uppdrag och ambition och i det hitta gemensamma värden. Hållbarhet både för individ och företag har till exempel blivit än viktigare efter pandemin. Det kan handla om lokalerna - hur de byggs och inreds, om resan till och från jobbet, men också om upplevelsen och serviceutbudet på plats. Det blir en möjlighet till ett omtag och en revidering av företagens kultur och varumärke. Spårvägen har förenklat det hållbara resandet för hela området och när det gäller inredning av kontoren, så har återbruk av möbler blivit allt populärare. När vi själva såg över entrén i det här huset på Ideon, förnyade vi serviceutbudet och använde återbrukade möbler till inredning. Det har uppskattats av många, säger Anna Nambord.

Läs mer om utvecklingen av området runt Ideon och Medicon.

Uppdaterad:

Dela sidan: