Länk till startsidan

Program 21 september

Här hittar du mer information om talarna.

Förmiddag, block 1

Ministertal

Tid: 08.30–9.00 LU Aula.

Hur ser framtidens arbetsmarknad ut?

Tid: 09.00–10.00, LU Aula

Trender, Inre marknaden och fri rörlighet i EU, Var finns jobben? EU som arbetsgivare.

  • Arbetsmarknadens trender (ex. digitalisering, distansarbete, gig-ekonomi).
  • Kompetensförsörjning.
  • Möjligheter inom den europeiska arbetsmarknaden, (EURES).
  • Karriär exempel EU:s institutioner och IKEA.

Talare

  • Calle Rosengren, Lunds universitet,
  • Representant ifrån EURES

Moderator

Catarina Rolfsdotter Jansson

Arrangör

Europa Direkt Lund

Logga för Europa Direkt Lund

Det här eventet kommer att streamas.

Europa DIrekt Lunds logga.

Förmiddag, block 2

AI och ungdomar/demokrati

Tid: 10.30–11.30, LU Aula

Speaker


Moderator

Catarina Rolfsdotter Jansson

Arrangör

Europaparlamentet

Det här eventet kommer att streamas.

Europaparlamentets logga.
Logga.

Vad är Europeisk ungdomshuvudstad? Plus workshop

Tid: 10.30–14.00, Studio Stadshuset

Presentation av utnämningen och studiebesök till 2022 års huvudstad. Följt av workshop med ungdomar och politiker.

Arrangör

Lunds kommun

lunds kommun logga
Logga.

Eftermiddag, block 1

Europeiska Ungdomsdialogen

Tid: 13.00–14.00, LU Aula

MUCF och LSU redovisar resultatet från omgångens konsultation och de två senaste ungdomskonferenserna som har ägt rum i Frankrike och Tjeckien. Unga som deltagit i processen delar med sig av erfarenheter. Under seminariet vill vi visa på hur organisationer och kommuner kan arbeta långsiktigt med ungas deltagande i EU-frågor och EU:s ungdomsdialog genom EU:s ungdomsprogram Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren.

Moderator

TBC

Arrangör

MUCF, LSU

logga.

Det här eventet kommer att streamas.

mucfs och LSUs loggor.

Eftermiddag, block 2

Hur ska vi nå EUs miljö och klimatmål?

Tid: 14.20–15.20, LU Aula

Vad innebär EUs klimatmål; och vilka konkreta åtgärder behöver ske för att målsättningarna ska nås. Panel med bl.a. politiker och representanter från näringslivet som får berätta hur de arbetar med omställningsarbetet på olika sätt. Ungdomar ska också få möjlighet att ställa frågor.

Talare

  • Kimberly Nicholas vid Lucsus.
  • Lars J Nilsson, Lunds universitet.

Moderator

Catarina Rolfsdotter Jansson

Arrangör

Europa Direkt Lund

Logga för Europa Direkt Lund

Det här eventet kommer att streamas.

Europa Direkt Lunds logga.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?