Länk till startsidan

Program 21 september

Här hittar du mer information om talarna.

Förmiddag, block 1

Välkomsttal

Tid: 08.30–9.00 LU Aula.

Hur ser framtidens arbetsmarknad ut?

Tid: 09.00–10.00, LU Aula

Trender, Inre marknaden och fri rörlighet i EU, Var finns jobben? EU som arbetsgivare.

 • Arbetsmarknadens trender (ex. digitalisering, distansarbete, gig-ekonomi).
 • Kompetensförsörjning.
 • Möjligheter inom den europeiska arbetsmarknaden, (EURES).
 • Karriär exempel EU:s institutioner och IKEA.

Talare

 • Calle Rosengren, docent och lektor i arbetsmiljöteknik vid LTH, Lunds universitet.
 • Jeanette Mauritzon – Eures-rådgivare, Arbetsförmedlingen.
 • Magnus Andersson – Företagsutveckling i Lund AB.
 • Julia Schnittger – rekryterare/HR vid Ingka Services AB, IKEA.

Moderator

Catarina Rolfsdotter Jansson

Arrangör

Europa Direkt Lund

Logga för Europa Direkt Lund

Det här eventet kommer att streamas.

Europa DIrekt Lunds logga.

Förmiddag, block 2

AI och ungdomar/demokrati

Tid: 10.30–11.30, LU Aula

Speaker


Moderator

Catarina Rolfsdotter Jansson

Arrangör

Europaparlamentet

Det här eventet kommer att streamas.

Europaparlamentets logga.
Logga.

Vad är Europeisk ungdomshuvudstad? Plus workshop

Tid: 09:15-11:30, Studio Stadshuset

Presentation av utnämningen och studiebesök till 2022 års huvudstad. Följt av workshop med ungdomar och politiker.

Arrangör

Lunds kommun

lunds kommun logga
Logga.

Eftermiddag, block 1

EU:s ungdomsdialog

Tid: 13.00–14.00, LU Aula

MUCF och LSU redovisar resultatet från omgångens konsultation i Sverige och de två senaste ungdomskonferenserna som har ägt rum i Frankrike och Tjeckien. Unga som deltagit i processen delar med sig av erfarenheter. Under seminariet vill vi visa på hur organisationer och kommuner kan arbeta långsiktigt med ungas deltagande i EU-frågor och EU:s ungdomsdialog genom EU:s ungdomsprogram Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren.

Talare

 • Lena Nyberg, Generaldirektör, MUCF
 • Isak Öhrlund, Sveriges representant till EU:s ungdomsdialog 2022-2023, LSU
 • Emma Wedner, Sveriges representant till EU:s ungdomsdialog 2022-2023, LSU

Moderator

Karin Flordal, SIEPS

Arrangör

MUCF, LSU

logga.

Det här eventet kommer att streamas.

mucfs och LSUs loggor.

Eftermiddag, block 2

Ministertal av Hans Dahlgren (digitalt)

Tid: 14.20–14.40, LU Aula

EU-minister Hans Dahlgren berättar om EU-samarbetet ur ett ideologiskt perspektiv, Sveriges kommande ordförandeskap samt belyser vikten av ungas engagemang och delaktighet i EU-arbetet

Arrangör

Europa Direkt Lund

Logga för Europa Direkt Lund

Det här eventet kommer att streamas.

Europa Direkt Lunds logga.

Eftermiddag, block 3

Hur ska vi nå EU:s miljö och klimatmål?

Tid: 14.40–15.40, LU Aula

Vad innebär EU:s klimatmål; och vilka konkreta åtgärder behöver ske för att målsättningarna ska nås. Panel med bl.a. politiker och representanter från näringslivet som får berätta hur de arbetar med omställningsarbetet på olika sätt. Ungdomar ska också få möjlighet att ställa frågor.

Talare

 • Kimberly Nicholas, senior lektor och docent vid LUCSUS (Lund University Centre for Sustainability Studies), Lunds universitet.
 • Lars J Nilsson, professor vid Miljö- och energisystem vid LTH och expert i den rådgivande EU-nämnden ”European scientific advisory board on climate change”, Lunds universitet.
 • Ellen Casey, klimataktivist, Extinction Rebellion Youth, Lund.

Moderator

Catarina Rolfsdotter Jansson

Arrangör

Europa Direkt Lund

Logga för Europa Direkt Lund

Det här eventet kommer att streamas.

Europa Direkt Lunds logga.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?