Länk till startsidan

Brunnshög Works

Nu kan du vara med och utveckla framtidens ekosystem för arbetsplatser i Brunnshög.

Visualisering av innergård med tegelbyggnader i olika nyanser.

Lunds kommun söker ankarbyggaktör som tyligt kan bidra till att utveckla ett arbetsplatsområde som fullt ut nyttjar den unika platsen. Innovativa stadsbyggnadslösningar för en hållbar, njutbar och människovänlig livsmiljö och ett koncept med ett innehåll som drar nytta av närheten till forskning och innovation.

Viktiga datum

23 juni

Inbjudan till utvalda aktörer skickas.

14 oktober

Deadline för intresseanmälan.

28 oktober

Lunds kommun tillkännager vilka som går vidare till intervju.

November

Intervjuer, steg II.

Januari

Tekniska nämnden kan meddela vem som gått vidare till steg III och erbjuds att bli ankarbyggaktör.

Februari

Uppstartsmöte för steg III på Kommunhuset Kristallen i Lund.

Frågor och svar (uppdaterad 23 juni)

Vi skiljer på bostadsändamål och verksamheter. Så även företag med pågående markanvisning för kontorsbyggrätt eller bostadsbyggrätt kan vara med och ge intresseanmälan för att bli ankarbyggaktör.

Uppdaterad:

Dela sidan: