Länk till startsidan

Bli jourhem

Bli jourhem

Har du plats i ditt hem och i ditt hjärta för ett barn eller en ungdom? Vi behöver fler jourhem till barn och unga som av olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar.

Vi söker jourhem

Det finns barn som behöver en annan familj för en tid, som kan erbjuda trygghet, värme och kärlek. Även om det bara är för en kort tid, så betyder det lilla så väldigt mycket! Jourhemmet skiljer sig på många sätt från andra uppdrag dels genom att det oftast måste vara en person hemma på heltid men också genom att barnet eller ungdomen som behöver placeras kommer med mycket kort varsel.

I jourhemmet stannar barnet en kortare tid, tills att det antingen kan åka hem till sin familj igen eller att det placeras i till exempel ett familjehem.

Har du tid och vilja att öppna ditt hem och ditt hjärta för barn och unga som tillfälligt behöver ett hem? Just nu söker vi ytterligare en jourfamilj.

Bli jourhem!

Är du och din familj intresserade av att bli jourhem? Skicka in en intresseanmälan så blir ni kontaktade av någon av våra familjehemssekreterare för ett första samtal!

Barn blåser maskros

Vem är det vi söker?

Vi letar efter en familj med trygga, omsorgsfulla, stabila vuxna som har ett genuint engagemang för detta specifika uppdrag. Om ni har barn som bor hemma så ser vi helst att de är i högstadieåldern eller äldre.

En vuxen i familjen behöver finnas hemma och vara tillgänglig på heltid för att kunna ta emot placeringar, samt delta på möten, skolmöten, umgängen med mera. Vår önskan är att ni har körkort och tillgång till bil. Det behöver finnas fysisk plats i ert hem för de barn/unga ni tar emot.

Vi önskar att ni bor i Lunds kommun eller i någon av kranskommunerna. Vi välkomnar sökande med olika etnisk och kulturell bakgrund, men ni som är vuxna i familjen behöver obehindrat behärska svenska i tal och skrift.

Barn i gräs familjehem

Vad innebär det att vara kontrakterat jourhem för Lund?

Det är ett givande, spännande och utmanade uppdrag att vara jourhem. Ni måste vara redo att ta emot barn och unga som varit med om svåra saker i ert hem. Placeringar kan vara olika långa, allt från något dygn till ibland flera månader. En del skulle nog beskriva det som en slags livsstil att vara jourhem!

Att vara jourhem med möjlighet att ta emot två barn innebär att ni får en ekonomisk ersättning som gör det möjligt att en av er kan vara hemma på heltid. Våra jourhem är i tjänst dygnets alla timmar och veckans alla dagar.

Ni har rätt till fem veckors semester under ett år.

Ni kommer att ingå i en grupp med tre andra kontrakterade jourhem och erbjuds regelbundna träffar med de andra jourhemmen och kontinuerlig handledning i ert uppdrag. Ni arbetar nära våra barn och ungdomsutredare, samt våra familjehemssekreterarna.

Hur är det att vara jourhem?

Se filmen där jourhemsföräldrarna Lea och Teuvo till berättar om hur det är att vara jourhem.

Ett jourhem ska vara så normalt som möjligt, det är det normala barnen behöver. Barnen bor inte så länge hos oss, det är inte tänkt att det ska anknyta till oss för mycket – även om de gör det ibland. Vi hjälper till när de sedan ska flytta, med övergången till deras nya familj.

Lea & Teuvo, jourhemsföräldrar

Utbildning och träffar

Vi erbjuder våra jourhem och familjehem grundutbildningen ”Ett hem att växa i”, men också utbildningskvällar med externa utbildare i olika aktuella ämnen, samt en bowlingkväll tillsammans med samtliga familjemedlemmar. Lunds kommun har ett nära samarbete med Lunds universitet och våra familjehem och jourhem blir ibland tillfrågade att delta i olika studier och projekt i syfte att stärka forskningen vad gäller familjehemsvården.

Om oss

I Lunds familjehemsgrupp arbetar erfarna familjehemssekreterare. Vi jobbar i nära samarbete med varandra och med våra jour- och familjehem, allt för att skapa en trygg och bra miljö för det placerade barnet. Barnets perspektiv är alltid centralt i bedömningarna vi gör och besluten vi fattar.

Skicka in en intresseanmälan via vår e-tjänst så blir ni kontaktade av någon av oss familjehemssekreterare för ett första samtal!

Du hittar kontaktuppgifter till oss och mer information om familjehem och jourhem här.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Aktuellt

Omsorg och stöd

Har du plats i ditt hem och i ditt hjärta för ett barn eller en ungdom? Vi behöver fler familjehem till barn och unga som av olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar.

Omsorg och stöd

Föräldrautbildningen ABC syftar till att stärka relationen och förebygga konflikter mellan barn i åldern 3-12 år och föräldrar. ABC består av fyra gruppträffar på 2,5 timme vardera.

Omsorg och stöd

Kanske har du som barn eller ungdom någon i din närhet som missbrukar, mår dåligt psykiskt eller separerade föräldrar som bråkar mycket. Att träffas i grupp med andra som varit med om liknande situationer är ett sätt.