Länk till startsidan

Återvunnet dagvatten för toaletter och plantor

September ut finns ReWaise vattenforskare Tobias Hey med sin pilotanläggning i Brunnshög. Där ser han till att regn- och dagvatten från den intilliggande Spexardammen sugs in i pilotanläggningen och renas. Målet är att använda det till att spola toaletter, vattna plantor och till och med tvätta kläder.

Att rena vatten från bakterier och läkemedel så det blir drickbart, kräver mängder av energi och plats. Men allt vatten behöver ju inte vara så rent och just detta tittar Tobias Hey i sin forskning på – att använda mindre plats och energi för att kunna återanvända dagvatten.

Fint att avlasta drickvattennätet

– Vi ska inte behöva kissa och bajsa i dricksvatten, det är slöseri på resurser, säger Tobias Hey.

Man med keps står med två fyllda vattenflaskor  som han visar upp.
Tobias Hey, vattenforskare på ReWaise.

Dessutom betonar han hur fint det vore att avlasta det vanliga dricksvattennätet och produktionen av dricksvatten under sommarmånaderna när det är torka. ”Då kan vi verkligen dra nytta av det här konceptet” menar han.

Studien i Brunnshög består egentligen av en enkel liten låda där olika silar renar vattnet. Genom så kallad membranteknik sugs vatten in och filtreras och ut kommer rent vatten. Tobias Hey tittar främst på hur mycket som avskiljs i reningen och vilken vattenkvalitet som uppnås.

Slipper gödsling

Än kan han inte säga om vattnet är helt säkert och det är därför han forskar. Däremot vet han med säkerhet att vattnet är perfekt att spola toaletter och vattna plantor med.

– Det renade vattnet innehåll massor av fosfor, kväve och mineraler. Tänk vilken bonus och vilken vinst att slippa gödsla, säger Tobias Hey glatt.

REWAISE – Sweden Water Research

Vill du veta mer om Brunnshög?

I nordöstra Lund byggs Brunnshög – en ny stadsdel med 40 000 boende och arbetande.

Brunnshög

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?