Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Renhållningsstyrelsen – aktuella beslut maj 2023

Vid sitt sammanträde den 16 maj behandlade renhållningsstyrelsens bland annat årets första delårsrapport.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Delårsrapport

I renhållningsverkets delårsrapport efter den 30 april redovisas bland annat viktiga händelser, måluppfyllelse och det ekonomiska resultatet.

Viktiga förändringar och händelser

En ny taxa började gälla 1 januari 2023. Arbetet med uppföljning av taxan och de nya serviceavgifterna har pågått under våren. Detta har lett till ett beslut om korrigering av taxa och serviceavgifter och ett förslag till ändring av taxan. Arbetet med taxan och avgifterna har också lett till bättre transparens mot kunderna.

Under våren har förvaltningen arbetet med målet om öka matavfallsinsamlingen. Närmare 500 anläggningar som saknar matavfallsinsamling har identifierats. Förvaltningen skickar kontinuerligt brev till dessa med information kring att det är obligatoriskt i Lund att sortera ut sitt matavfall. För att arbeta ännu mer med kommunikation kring insamling av matavfall har renhållningsverket jobbat med kampanjen ”Gör det inte svårare” med inlägg på sociala medier, reklam på bussar och tåg samt deltagit under Hållbarhetsveckan. Än så länge kan vi inte se om de insamlade avfallsmängderna ökat.

Källsortering på alla kommunens egna fastigheter borde vara en självklarhet men det har visat sig att det inte är det. Därför har förvaltningen arbetat med att identifiera alla fastigheter som saknar full källsortering. Då det är många fastigheter har de som saknar matavfallsinsamling samt skolor prioriterats.

Måluppfyllelse

Förvaltningens arbete med ekonomi och verksamhetsplanen har utvecklats under våren och större del av medarbetarna har involverats. Kontrollen på verksamheten och målstyrningen har förbättrats och engagemanget för att driva verksamheten framåt är stort. Dock är det svåra mål att nå, speciellt målen kopplade till minskning av avfall.

Ekonomiskt resultat

Delårsrapporten visar att den ekonomiska ställningen är stabil. Under denna period går förvaltningen bättre än budget och en trend som börjar urskiljas är lägre fordons- och personalkostnader samt högre försäljningsintäkter av inventarier.

Uppdaterad:

Dela sidan: