Länk till startsidan

Servicenämnden - aktuella beslut i april 2023

Den 19 april höll servicenämnden sitt fjärde sammanträde för året. På agendan stod bland annat upphandling av entreprenad för Lunds nya ridhus.

Nämnden fick även information om pågående byggprojekt, en granskning genomförd av kommunens dataskyddsombud samt en ekonomisk prognos efter årets tre första månader.

Upphandling av Lunds nya ridhus

Lunds kommun har länge planerat för att bygga ett nytt ridhus. Detta kommer att uppföras i norra delen av Lund. Projekteringen är nu klar och nästa steg blir att handla upp en entreprenör för att bygga ridhuset.

Servicenämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att annonsera byggentreprenaden för ett nytt ridhus på fastigheten Ladugårdsmarken 5:8.

Upphandling av ramavtal för entreprenadmaskintjänster

Markentreprenad har behov av att kunna hyra in entreprenadtjänster i samband med arbeten på bland annat gator, parker gång- och cykelvägar samt fastighetsmark.

Servicenämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att annonsera upphandling om ett nytt ramavtal för dessa tjänster.

Anstånd med betalning

Serviceförvaltningen har årligen ett stort uppdrag i samband med Lundaspelen. Det handlar till exempel om lokalvård och måltider. Nu har förvaltningen fått in en förfrågan från Lugi Handboll att skjuta upp betalningen av fakturorna till i höst.

Servicenämnden beslutade att ge anstånd med betalningen av fakturorna till den 10 november.

Vill du veta mer om servicenämnden?

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun, finns tillgängliga på webben

Här hittar du alla handlingar för servicenämnden.

Kontaktuppgifter till samtliga ledamöter och ersättare i servicenämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: