Länk till startsidan

Kultur- och fritidsnämnden – aktuella beslut i april 2023

Remissförslag av kultur- och fritidsnämndens fyra program, gratis mensskydd och införande av en infillfri konstgräsplan var några av de ärenden som behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 20 april 2023.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser, övrigt underlag och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Här hittar du alla handlingar


Arbetet med de fyra programmen fortsätter

Kultur- och fritidsförvaltningen har under lite mer än ett års tid arbetat med att revidera alla fyra program som ingår i kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Programmen är långsiktiga och strategiska, de består av ett antal utvecklingsområden som beskriver vad Lunds kommun ska prioritera under perioden 2024–2030 för respektive verksamhetsområde. Varje utvecklingsområde är kopplat till ett mål. Programmen beskriver alltså den önskvärda utvecklingen av verksamheten.

De fyra programmen är:

Biblioteksprogram

Lunds kommuns biblioteksprogram är detsamma som biblioteksplan. Biblioteksprogrammet har sju utvecklingsområden: demokrati och delaktighet, bildning och kultur, hållbarhet och livskvalitet, lärande och utveckling, likvärdighet och tillgänglighet, delaktighet och förankring samt samverkan.

Idrottsprogram

Idrottsprogrammet har sju utvecklingsområden: ett sunt idrottsliv, ett schysst idrottsliv, ett smidigt idrottsliv och ett skickligt idrottsliv.

Kulturprogram

Kulturprogrammet har tre utvecklingsområden: demokrati och mångfald, stärkt kulturell infrastruktur och kulturell innovation – kreativ expansion.

Ungdomsprogram

Ungdomsprogrammet har fyra utvecklingsområden: god livskvalitet ur ungas perspektiv, aktivt deltagande och aktivt medskapande, medmänsklighet och möten samt självförverkligande och lärande.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att godkänna remissversionerna av programmen och nu kommer de skickas vidare till kommunstyrelsen för beredning av remissförfarande. Ett nytt förslag läggs därefter fram till beslut i kommunstyrelsen före det att det går vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Här kan du läsa programförslagen (ärende 5).

Gratis mensskydd till idrotts- och fritidsverksamhet

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att mensskyddsskåp och skydd ska köpas in till alla fritidsgårdar och till kulturskolans lokal på Lindebergska skolan. Inom idrottsverksamheten beslutade nämnden att skåp och skydd köps in till friluftsbaden och Högevallsbadet.

Införandet kommer att utvärderas regelbundet, utifrån placering av skåp och åtgång av mensskydd och kan sedan ökas till fler platser eller verksamheter om det bedöms att där finns ett behov. Kostnaden för detta beräknas vara ungefär 30tkr-40tkr under 2023, framför allt för kostnader för inköp och installation av skåp, sedan medföljer årliga kostnader för inköp av mensskydd.

Anläggande av en infillfri konstgräsplan på Stångby IP

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att gå vidare i processen med att anlägga en infillfri konstgräsplan på Stångby idrottsplats, efter att ärendet varit på remiss hos miljönämnden. På en infillfri konstgräsplan används sand i stället för gummigranulat och möjliggör spel året om.

Nästa steg i processen är att kommunstyrelsen hanterar ärendet före beslut i kommunfullmäktige.

Uppdaterad:

Dela sidan: