Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Renhållningsstyrelsen – aktuella beslut april 2023

På renhållningsstyrelsens sammanträde den 18 april fattades bland annat beslut om justering av avfallstaxan.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Ändring av grundavgift för institutionsboende

Under 2022 gjordes en total genomgång av alla renhållningsverkets taxor och serviceavgifter.

Efter första fakturering 2023 hörde några kunder med korridorsboende av sig då de tyckte att de fått en orimlig höjning. Det visade sig att de tidigare inte betalt studentgrundavgift för de hushåll som bor i korridor, bara för studentlägenheter. Vid en större genomgång upptäcktes också fel kring hur grundavgiften tagits ut på äldreboende och boende för funktionshindrade.

Renhållningsstyrelsen föreslog att en grundavgift för institutionsboende införs på 206 kronor inklusive moms och betalas per rum. Som institutionsboende räknas boende utan pentry eller kök på rummet.

Totalt sett rör det sig om en minskning av intäkter på cirka 800 000 kronor och detta kan rymmas inom budget då förbränningsavgiften togs bort för 2023. Förslaget går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Fler handlingar från renhållningsstyrelsens möte samt kommande möten och ledamöter

Uppdaterad:

Dela sidan: