Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Servicenämnden - aktuella beslut i mars 2023

Den 15 mars höll servicenämnden sitt tredje sammanträde för året. Detta skedde i samband med ett längre utbildningspass om serviceförvaltningens verksamheter.

De nyvalda politikerna fick information om bland annat hur serviceförvaltningens budget fungerar samt processen för att bygga eller bygga om lokaler för kommunens behov. De fick även en presentation om vårt arbete med att erbjuda samordnade servicetjänster till andra verksamheter i kommunen.

Ett kortare sammanträde genomfördes. Här är ett par av punkterna:

Ramavtal för marktegel

Markentreprenad behöver handla upp ett nytt ramavtal för marktegel inför kommande anläggningsarbeten. Nämnden gav klartecken för detta och uppdrag att handla upp ett nytt ramavtal.

Hur kan vi arbeta för fler solceller i Lunds kommun?

Vänsterpartiet har föreslagit i en motion att kommunen ska satsa mer på att producera el vid våra fastigheter. Partiet vill också att vi utökar vårt arbete med att minska förbrukningen av energi i våra byggnader.

Serviceförvaltningen ser alltid över möjligheten att installera solceller när vi bygger nytt eller om. Utöver detta arbetar vi med att se över om det skulle vara lönsamt att sätta upp solceller på ytterligare sex stora byggnader.

Förvaltningen har de kommande åren fått 30 miljoner kronor extra per år för att arbeta med energieffektivisering. Ett större uppdrag, enligt förslaget, skulle förmodligen innebära att vi behöver både mer pengar och fler medarbetare för att hinna med. Läs hela svaret på motionen i möteshandlingarna.

Vill du veta mer om servicenämnden?

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun, finns tillgängliga på webben

Här hittar du alla handlingar för servicenämnden.

Kontaktuppgifter till samtliga ledamöter och ersättare i servicenämnden

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?