Länk till startsidan

Kommunstyrelsen – aktuella beslut vid extrainsatt sammanträde mars 2023

Stora planerade förändringar i stadsbusstrafiken genom centrala Lund. Det var den fråga som behandlades på kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde den 27 mars.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Lund C blir ny knutpunkt för alla stadsbussar

Den 20 augusti 2023 börjar stadsbussarna köra enligt ett nytt linjenät. Lund C blir ny knutpunkt för alla linjer, och i samband med det flyttar stadsbussarna ut från Botulfsplatsen. Det är kärnan i det yttrande som kommunstyrelsen har enats om.

Frågan om hur de gröna stadsbussarna ska trafikera Lunds tätort har utretts i flera år. Det senaste förslaget, som bland annat innefattar fyra nya busslinjer och ett stort antal flyttade hållplatser, har tagits fram i samarbete mellan Skånetrafiken, kollektivtrafikbolaget Keolis och Lunds kommun. Förslaget har fått stöd av kommunstyrelsen i form av ”Yttrande över förändrad stadsbusslinjedragning i Lund”. Yttrandet skickas nu till Skånetrafiken som fattar det slutgiltiga beslutet.

Om Skånetrafiken godkänner förslaget kommer centrala Lund att påverkas på många sätt:

  • Fyra nya busslinjer ska trafikera Botulfsgatan och Stora Södergatan i samband med att Botulfsplatsen befrias från busstrafik.
  • Stadsbusstrafiken i stadskärnan och på gatorna runt Botulfsplatsen beräknas minska med 30-50 procent. Avgaser och buller minskar ytterligare eftersom alla stadsbussar ska vara eldrivna.
  • Minskningen av trafik, buller och avgaser gynnar stadens utveckling och ökar stadskärnans attraktion. Botulfsplatsen kan omvandlas till en mötes- och aktivitetsplats i samverkan med den plan för hela stadskärnans utveckling som håller på att tas fram.
  • Alla stadsbussar går till Clemenstorget, vilket gör det smidigare att byta mellan tåg, spårväg, regionbuss och stadsbuss. Busstrafiken på Bangatan och Spolegatan beräknas öka med 10-15 procent.

Utvecklingen av Botulfsplatsen ska ske i nära dialog och samarbete med företrädare för handeln, fastighetsägarna och andra relevanta aktörer. Men så snart bussarna försvinner ska platsen kunna användas som plats för pop up-verksamhet, evenemang och annan tillfällig verksamhet.

Uppdaterad:

Dela sidan: