Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tekniska nämnden - aktuella beslut mars 2023

Från och med april gäller seniorbiljetten för resor till Örtofta station och tre nya utegym ska byggas i Lund. Utöver dessa ärenden som behandlades 22 mars tog nämnden den 8 mars beslut om att godkänna årsanalysen för 2022.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.
Här hittar du alla handlingar

Lundaförslaget – Pensionärsbiljett till Örtofta

Från och med den 1 april kan lundabor som är äldre än 75 år resa med sitt seniorkort från hållplatser i Lund till Örtofta station. Beslutet gör det möjligt för seniorer i Håstad, en del av Lunds kommun, att åka till och från Örtofta station, byns närmaste hållplats i Eslövs kommun. Eftersom seniorbiljetten endast gäller i Lunds kommun behöver dagens resenärer själv bekosta resan över kommungränsen. En motsvarande lösning finns redan för seniorer som reser mellan Genarp och Lund med byte i Staffanstorps kommun.

Igångsättningstillstånd avseende entreprenad för tre nya utegym - Nöbbelöv, Per Johansparken och Östra Torn

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att bygga tre nya utegym i Lunds stad under 2023. De byggs i områden som saknar utegym, men som också har lyfts i olika Lundaförslag: på Nöbbelöv, i Per Johans park/Värpinge och på Östra Torn. Projekten är också en del av ”Riktlinjer och handlingsplan för lek- och aktivitetsytor 2022–2025” som antogs av tekniska nämnden augusti 2022. Varje utegym ska:

  • Skapa en miljö som upplevs omhändertagen, lättillgänglig och som inspirerar till träning
  • Skapa förutsättningar för spontan träning
  • Skapa förutsättningar för möten mellan människor

Årsanalys 2022 - ärende från 8 mars

Alla kommunens förvaltningar gör en årsanalys som tillsammans utgör underlag för kommunens samlade årsredovisning som publiceras i slutet av april. Tekniska förvaltningens årsanalys redogör bland annat för vilka nya gator, cykelvägar och parker som anlagts under året, hur många bostäder som byggts, hur hållbarhetsarbetet bedrivs och hur förvaltningen arbetar med ekonomisk uppföljning inom olika delar av verksamheten. Årsanalysen innehåller också ett stycke om hur händelser i omvärlden kan påverka verksamheten under den närmaste framtiden.

Här finns alla handlingar från tekniska nämndens möte


Uppdaterad:

Dela sidan: