Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Arbetsmarknads- och socialnämnden – aktuella beslut mars 2023

Tillsynsplanen och en utökning av feriepraktiken är ett par av de ärenden som togs upp på arbetsmarknads- och socialnämnden under sammanträdet den 22 mars. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webbplatsen.

Tillsynsplanen för 2023 beslutades

Arbetsmarknads- och socialnämnden tar årligen ställning till en tillsynsplan för tillståndsenheten enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Med start 2023 ingår även tillsynsuppdraget enligt den nya lagen om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. Nämnden beslutade att anta planen.

Totalt har tillståndsenheten under 2022 genomfört 235 tillsynsbesök ute i verksamheter med serveringstillstånd. Inre tillsyn har gjorts i 56 fall under 2022, vilket innebär att tillståndshavarens organisation och ekonomi granskas genom kontakter med andra myndigheter bland annat. Som en del i det förebyggande arbetet arrangerades två digitala utbildningar i ansvarsfull alkoholservering riktad till restaurangbranschen. Tillsyn av folköl, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel har genomförts i stort sett enligt plan.

Ökning av antalet feriepraktikplatser under 2023

I början av mars 2023 var cirka 600 feriepraktikplatser klara inför den kommande sommarens verksamhet. Förvaltningen hoppas kunna öka antalet ytterligare så att 700 lundaungdomar kan erbjudas feriepraktik under sommaren 2023. För att detta ska vara möjligt krävs en utökad budget.

Nämnden antog förslaget om att utöka antalet feriepraktikplatser inför sommaren 2023 till minst 700 platser samt att begära finansiering via kommunstyrelsens reserverade medel. Ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar.

Kommande möten och ledamöter i arbetsmarknads- och socialnämnden.

Uppdaterad:

Dela sidan: